EnglishDeutschHrvatski
Hide Main content block
Default Image
Petak 18.05.2018.

Poziv na 2. sjednicu Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica

Poziv na 2. sjednicu Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica koja će s održati 21. svibnja…
 • deratizacija nasice ibisis2
  Četvrtak 10.05.2018.

  Obavijest o provođenju sustavne deratizacije GRADA NAŠICE

  U cilju što učinkovitijeg suzbijanja štetnih glodavaca , ovlaštena tvrtka za dezinfekciju , dezinsekciju i deratizaciju IBIS usluge d.o.o., obavit će akciju sustavne deratizacije na području seoskih i prigradskih naselja te na području Grada Našica.Tretman će se provoditi u rasponu između 09.svibnja 2018. , završetak radova predviđa se do 08.lipnja 2018., odnosno ovisno o nepovoljnim vremenskim prilikama radovi će se produžiti prema potrebi. Trovanje glodavaca biti će izvršeno zatrovanim…
 • Default Image
  Srijeda 09.05.2018.

  Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

  Grad Našice izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Našica. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 09. svibnja 2018. do 23. svibnja 2018. godine, izvršiti radnim danom od 9.00 - 13.00 sati u prostorijama Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, I. kat, soba br. 25. Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom nalazi se i na Internet stranici Grada Našica www.nasice.hr u dijelu…
 • Default Image
  Petak 27.04.2018.

  Saziv 2. sjednice Koordinacijskog odbora projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 2. sjednicu Koordinacijskog odbora projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Našica za dan 2. svibnja (srijeda) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Petak 20.04.2018.

  Javna nabava – Sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste MT02 u naselju Martin

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste MT02 u naselju Martin prema tehničkim specifikacijama i troškovniku ove Dokumentacije o nabavi. Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz sredstava Europske unije u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male…
 • Default Image
  Petak 20.04.2018.

  Nabava radova rekonstrukcija i građenja pješačkih staza i nogostupa na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcija i građenja pješačkih staza i nogostupa na području Grada Našica: u Našicama, Jelisavcu, Markovcu Našičkom i Velimirovcu. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i troškovnicima koje zainteresirani…
 • Default Image
  Petak 20.04.2018.

  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA

  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Našica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 7.-16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica br. 5/16.) i Zaključka…
 • opcinja
  Petak 30.03.2018.

  Sretan i blagoslovljen Uskrs građanima grada Našica

  Neka ti Uskrsno svijetlo isplete dar od sreće, zdravlja, mira i ljubavi. Neka u Vaš dom uđe uskrsli Isus i blagoslovi Vas i Vašu obitelj. SRETAN USKRS!
 • Default Image
  Četvrtak 29.03.2018.

  Odluka o odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“

  Na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“, Gradonačelnik Grada Našica donio je O D L U K U o odabiru kandidatkinja na Projektu „ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!“ I. Temeljem Javnog natječaja za prijam u radni odnos (Klasa: 112-03/18-01/03, Urbroj: 2149/01-02/1-18-01) objavljenog 26. siječnja 2018. godine za potrebe projekta ''ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI! - GRAD NAŠICE“, izabrane…
 • Default Image
  Utorak 27.03.2018.

  ODRŽANA 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavila je vijećnica gđa. Biljana Kajgana Petričević (SDP) i vijećnik gosp. Vjekoslav Mahovlić (MOST). Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni…
 • Default Image
  Srijeda 21.03.2018.

  Grad raspisao Poziv umirovljenicima za isplatu uskrsnica, isplata počinje od ponedjeljka 26. ožujka 2018. godine i traje do 28. ožujka (srijeda)…

  Povodom Uskršnjih blagdana Grad Našice isplatit će uskrsnice u iznosu od 250,00 kuna umirovljenicima s područja Grada Našica čija mirovina (domaća i inozemna) ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna. Isplata će se održati u sobi broj 20., I. kat gradske uprave Grada Našica u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, a korisnici mirovine sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, OIB i posljednji odrezak od mirovine. Isplata uskrsnica počinje 26. ožujka (ponedjeljak) 2018. godine za osobe čija prezimena počinju…
 • icon small word
  Utorak 20.03.2018.

  Otvoreno savjetovanje o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

  Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama RAZLOG DONOŠENJA AKTA Zakon o zaštiti životinja (NN/RH 102/17) uređuje način postupanja sa životinjama, uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama,…
 • Default Image
  Utorak 20.03.2018.

  Saziv 7. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 7. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 23. ožujka (petak) 2018. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : Usvajanje…
 • Default Image
  Utorak 20.03.2018.

  Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica za dan 26. ožujka (ponedjeljak) 2018. godine

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 - pročišćeni tekst i 2/18), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 2/18) S A Z I V A M 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 26. ožujka (ponedjeljak) 2018. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg…
 • Default Image
  Utorak 20.03.2018.

  Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu

  Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 21. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Gradski savjet mladih Grada Našica, na svojoj 2. sjednici od 16. ožujka 2018. godini donosi IZVJEŠĆE O RADU Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu Gradski savjet mladih Grada Našica u 2017. ostvario je većinu planiranih aktivnosti,, a članovi Savjeta su sudjelovali na više…
 • Default Image
  Utorak 13.03.2018.

  Saziv 2. sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 16. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 1. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/14.) S A Z I V A M 2. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za dan 16. ožujka (petak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u sobi broj 24., I.…
 • Default Image
  Četvrtak 08.03.2018.

  2. sjednicu Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 2. sjednicu Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica za dan 13. ožujka (utorak) 2018. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, I. kat, soba broj 23. Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N…
 • Default Image
  Utorak 06.03.2018.

  Javna nabava – Higijenske i kućanske potrepštine u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!"

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Provodi se otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma. Predmet nabave su osnovne higijenske i kućanske potrepštine za krajnje korisnike sukladno popisu i tehničkim specifikacijama i troškovniku ove…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.03.2018.

  Javnipoziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu

  Na temelju članka 8. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 2/18.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu i članka 48., stavka 3., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13. - pročišćeni tekst i 2/18.), Gradonačelnika Grada Našica, objavljuje J A V N I P O Z I…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.03.2018.

  Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 2/18.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.-pročišćeni tekst i 2/18.), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje J A V N I P O Z I V za dodjelu…
 • zazeli
  Petak 02.03.2018.

  Obavijest kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj za odabir radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju…

  Obavještavamo kandidatkinje za odabir radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog natječaja, objavljenog na Oglasnoj ploči Grada Našica i na službenoj stranici Grada Našica, da će se usmeno testiranje obaviti u razdoblju od dana 07. (srijeda) ožujka 2018. godine s početkom od 11,00 sati prema rasporedu u prilogu ove obavijesti u zgradi Gradske uprave Grada Našica, II. kat, ured 44, Trg…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni teks, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih…

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 02.03.2018.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju…
 • Default Image
  Četvrtak 01.03.2018.

  Nabava roba – bicikala – u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!"

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak jednostavne nabave roba procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave je roba, odnosno ženski gradski bicikli, za potrebe zaposlenica u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!", referentne MIS oznake UP.02.1.1.05, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva…
 • Default Image
  Utorak 20.02.2018.

  USLUGE IZRADE MUZEOLOŠKE KONCEPCIJE ZA NOVI MUZEJSKI PROSTOR ZAVIČAJNOG MUZEJA NAŠICE

  Zavičajni muzej Našice provodi postupak jednostavne nabave usluga izrade muzeološke koncepcije za novi muzejski prostor Zavičajnog muzeja Našice u prostoru Dvorca Pejačević – Velikog u Našicama. Muzeološka koncepcija izrađuje se na temelju Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Ponude se dostavljaju do 27. veljače 2018.g. do 12:00 sati na adresu naručitelja, a informacije o ovom…
 • grad1
  Ponedjeljak 19.02.2018.

  Svečana dodjela stipendija studentima s područja Grada Našica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održano svečano potpisivanje i uručivanje stipendija studentima s područja grada Našica.
 • Default Image
  Petak 09.02.2018.

  GRADOVIMA I OPĆINAMA na području Osječko-baranjske županije

  Pozivi za predlaganje za Povelju lokalne samouprave i Zelenu povelju Osječko-baranjske županije
 • potp1
  Petak 09.02.2018.

  Potpisan ugovor za financiranje rekonstrukcije ulica Matije Gupca i kneza Trpimira u Martinu u vrijednosti od 5 milijuna kuna

  Jučer u Zagrebu potpisan je ugovor između Grada Našica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u građenje nerazvrstane ceste”.
 • nocknjige1
  Petak 09.02.2018.

  JAVNA NABAVA – RADOVI ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ

  Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletrotehničke radove čijim se izvođenjem očekuje bitno smanjenje troškova održavanja vrtića, poboljšanja toplinskih svojstava vrtića te posljedično manji potencijalno negativan učinak na okoliš. Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u…
 • Default Image
  Petak 09.02.2018.

  Poziv gradonačelnika za javna priznanja 2018. godine

  Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/09.) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje J A V N I P O Z I V vijećnicima Gradskog vijeća Grada Našica, radnim tijelima Gradskog vijeća, mjesnim odborima, udrugama gospodarstvenika i obrtnika, građanima, udrugama građana, trgovačkim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama da daju inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2018. godini. Javna…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.02.2018.

  OTVORENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEOPREMLJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U NAŠICAMA

  SADRŽJ: UPUTE PONUDITELJIMA Prilog 1. OBRAZAC OPERATIVNOG SAŽETKA POSLOVNOG PLANA Prilog 2. OBRAZAC PONUDE Prilog 3. PRIJEDLOG UGOVORA 1. Podaci o Prodavatelju: Grad Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice 2. Kontakt telefon: Tel: 031/618-160, fax: 031/618-170 3. Predmet natječaja : Prodaja neopremljene građevinske parcele u Industrijskoj zoni u Našicama 4. Dopustiv opseg ponude: Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene. 5. Poslovni plan Poslovni plan treba biti izrađen…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.02.2018.

  Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica

  Dokumenti: 1. Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica 2. Prilozi
 • otpad1
 • grad
  Četvrtak 01.02.2018.

  Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu

  Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 3. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine, u t v r d i l o j e L I S T U kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu I. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica utvrđuje da kandidati koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu imaju…
 • sjednica1
  Srijeda 31.01.2018.

  ODRŽANA 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • zazeli1
  Utorak 30.01.2018.

  JAVNI POZIV STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU ZA ISKAZ INTERESA ZA USLUGE POTPORE I PODRŠKE

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA NAŠICA, V.Lisinskog 56

  Povjerenstvo za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 372-01/18-01/09, URBROJ: 2149/01-05-01/4-18-02 od 25. siječnja 2018. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica PREDMET I UVJETI NATJEČAJA: Raspisuje se natječaj za zakup poslovnog prostora i to: Poslovni prostor u Našicama, Vatroslava Lisinskog kbr. 56, izgrađen na k.č.br. 1654/3, k.o. Našice, neto površine 208,…
 • vjerske1
  Petak 26.01.2018.

  Održano godišnje tradicionalno primanje predstavnika vjerskih zajednica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održan tradicionalni godišnji prijem predstavnika vjerskih zajednica koje djeluju na području grada Našica.
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D N A Š I C E Gradonačelnik KLASA: 112-03/18-01/03 UR.BROJ: 2149/01-02/1-18-01 Našice, 25. siječnja 2018. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi –…
 • zazeli1
  Utorak 23.01.2018.

  „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zaželi - Program zapošljavanja žena Projekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“ Nositelj projekta: Grad Našice Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek Centar za socijalnu skrb Našice Ukupna vrijednost projekta: 7.009.734.50 kuna Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 6. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 6. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 26. siječnja (petak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • uvid
  Ponedjeljak 22.01.2018.

  Javni uvid o Nacrtu Plana Gospodarenjem otpadom Grada Našica

  Dokument Javni uvid o Nacrtu Plana Gospodarenjem otpadom Grada Našica objavljen je 22.01.2018. godine i možete ga skinuti ovdje. Dokument NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NAŠICE za razdoblje 2017. – 2022. godine i možete ga skinuti ovdje.
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa…
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada našica u 2018. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 i 123/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje…

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.