Hide Main content block
 • Default Image
  Srijeda 11.10.2017.

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14.), članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i ovlasti iz točke III. Odluke o pokretanju postupka biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica i njihovih zamjenika ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 7/17.) predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica utvrđuje i objavljuje J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura za članove i zamjenika…
 • polaganje1
  Ponedjeljak 09.10.2017.

  Obilježen 8. listopada - Dan neovisnosti

  Jučer popodne je na glavnom gradskom trgu doktora Franje Tuđmana ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada.
 • grad3
  Petak 06.10.2017.

  Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak, 5. listopada 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanje gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici: gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most), gosp. Josip Matek, dipl.oec. (HDZ) te gosp. Ivan Keglević (HDZ). Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. Predsjednik Grasdkog vijeća, gosp.…
 • potpisivanje1
  Srijeda 04.10.2017.

  Potpisani ugovori za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić i Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama

  U Osijeku 3.10.2017. su potpisani ugovori dodjele bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj prema pozivu „Energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
 • Default Image
  Utorak 03.10.2017.

  Javni natječaj o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu

  GRAD NAŠICE, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša raspisuje JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu Raspisuje se natječaj radi ustupanja poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu, Našička 77, vlasništvo Grada Našica. Natječajni uvjeti kao i ostali elementi naznačeni su u tekstu natječaja u privitku. Tekst natječaja preuzmite i pročitajte ovdje!
 • opcina1
  Utorak 03.10.2017.

  Program povodom 8. listopada - Dana neovisnosti

  8. listopada (nedjelja) 2017. godine 17,45 sati: Prostor ispred zgrade Gradske uprave - nastup Gradske glazbe Našice i našičkih mažoretkinja "Dora" 18,00 sati: Spomen obilježje „Uskrsla Hrvatska“ na Trgu dr. Franje Tuđmana u Našicama - polaganje vijenca, paljenje svijeća i molitva za poginule branitelje 18,30 sati: Crkva sv. Antuna Padovanskog u Našicama -Sveta misa za Domovinu Program povodom 8. listopada Dana neovisnosti.
 • Default Image
  Petak 29.09.2017.

  Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 5. listopada (četvrtak) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 26.09.2017.

  Nabava usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica s izmjenama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave je usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. II. Izmjene i dopune…
 • Default Image
  Petak 22.09.2017.

  Nabava radova rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu ponuda Troškovnik Tehnički opis…
 • polaganje2
  Petak 22.09.2017.

  Obilježavanje Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica

  Jučer 21.9.2017. na trgu ispred zgrade Gradske uprave nastupom Gradske glazbe započeo je program obilježavanja Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica.
 • Default Image
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Proglašena elementarna nepogoda - suša

  Dana 14. rujna 2017. godine proglašena je elementarna nepogoda nastala uslijed djelovanja izrazito visokih temperatura i dugotrajne suše koji su povezani s nedostatkom vlage u tlu na području Osječko-baranjske županije, odnosno području Grada Našica, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na poljoprivrednim, povrtlarskim i voćarskim kulturama. Elementarna nepogoda – suša – proglašena je za slijedeće skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade. Prijava šteta od elementarne…
 • grad21 1
 • izmjera1
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Održana javna tribina u mjestu Martin i Brezik a vezano za katastarsku izmjeru

  U petak, 15.09. održana je javna tribina u mjestima Martin i Brezik. Prva je bila u Martinu u društvenom domu u 17 sati, a nakon toga u Breziku u 18:30 sati.
 • Default Image
  Petak 15.09.2017.

  Odluka o poništenju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica

  Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 5/15.), Gradonačelnik Grada Našica donosi Odluku o poništenju javnog natječaja za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Odluku preuzmite ovdje!!
 • Default Image
  Petak 15.09.2017.

  Sazvana 2. sjednica odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12.) S A Z I V A M 2. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. rujna (utorak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : Utvrđivanje prijedloga…
 • Default Image
  Utorak 12.09.2017.

  Nabava usluga izrade natječajne dokumentacije

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge izrade natječajne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave u sklopu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" /…
 • Default Image
  Petak 08.09.2017.

  Nabava radova sanacije i restauracije zvonika na Kapeli Pejačević u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi sanacije i restauracije zvonika na Kapeli Pejačević u Našicama. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu ponuda Troškovnik Izvješće o…
 • Default Image
  Petak 08.09.2017.

  Javni natječaj za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

  Na temelju 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 15/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 4. stavka 5. Odluke o ustupanju radova putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (“Službeni glasnik Grada Našica”, br. 5/15.) i Odluke o objavi javnog natječaja za održavanje javne rasvjete…
 • Default Image
  Četvrtak 07.09.2017.

  II. Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 3/17.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje II. J A V N I P O Z I…
 • naslov
  Petak 01.09.2017.

  Izmjera k.o. Martin

  Poziv na javnu tribinu " Katastarska izmjera na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice "
 • polaganje4
  Petak 25.08.2017.

  Obilježena 26. obljetnica pogibije našičkog branitelja Zdravka Hermana

  Povodom 26 godina od pogibije Našičanina, hrvatskog branitelja Zdravka Hermana u Domovinskom ratu, danas je izaslanstvo grada Našica na gradskom groblju ispred groba upalilo svijeće. Sjećanje na hrabrog Našičanina obilježili su predstavnici Grada, a predvodio ih je gradonačelnik Josip Miletić, pročelnici Tomislava Kuricek, Zdenko Dundović i i Franjo Vladika, predsjednik vijeća Mjesnog odbora i gradski vijećnik Josip Matek te predsjednik Savjeta mladih i gradski vijećnik Ivan Keglević. Vjerujemo…
 • Josip Kolilnda
  Ponedjeljak 07.08.2017.

  Dan pobjede – Knin 2017.

  Danas su povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te obljetnice Oluje sve oči bile uprte u hrvatski grad Knin.
 • polaganje1
  Ponedjeljak 07.08.2017.

  Proslava Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

  Danas je u Našicama ispred spomen obilježje Uskrsla Hrvatska na trgu doktora Franje Tuđmana, a povodom proslave Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća kao i molitva za sve poginula hrvatske branitelje.
 • opcina1
  Utorak 01.08.2017.

  Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

  Poštovani, pozivamo Vas 5. kolovoza (subota) 2017. godine u 9,00 sati kod spomen-obilježja „Uskrsla Hrvatska“ na Trgu dr. Franje Tuđmana na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja -polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva S poštovanjem, GRADONAČELNIK: Josip Miletić, mag.math.
 • Default Image
  Petak 28.07.2017.

  Javna nabava - usluga izrade natječajne dokumentacije

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referntne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih…
 • Default Image
  Ponedjeljak 10.07.2017.

  Nabava radova izgradnje oborinske odvodnje u dijelu ulice K.Tomislava u Našicama – južni dio

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi izgradnje oborinske odvodnje u južnom dijelu ulice K.Tomislava u Našicama. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na…
 • sjednica1
  Petak 07.07.2017.

  Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak, 6. srpnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Default Image
  Srijeda 05.07.2017.

  DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu -…

  DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. 1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju zahtjeva; 2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke…
 • polaganje1
  Ponedjeljak 26.06.2017.

  Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske položeni vijenci i upaljene svijeće

  Jučer je povodom Dana državnosti, na glavnom trgu doktora Franje Tuđmana ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska upriličeno svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća za sve poginule, nestale i preminule branitelje Republike Hrvatske.
 • Default Image
  Utorak 20.06.2017.

  Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo…

  U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak). Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je…
 • sjednica1
  Četvrtak 15.06.2017.

  Konstituirano Gradsko vijeće Grada Našica

  Jučer je u Gradskoj vijećnici Grada Našica održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • sastanak6
  Utorak 13.06.2017.

  Proslava Dana grada Našica

  Danas su povodom Dana grada Našica, koji se tradicionalno slavi 13. lipnja, prije svega ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska položeni vijenci i upaljene svijeće za sve poginule Hrvatske branitelje.
 • Default Image
  Četvrtak 08.06.2017.

  1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) i Odluke Mnistarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-15 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji saziva 1. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA za 14. lipnja (srijeda) 2017. godine u 16,00 sati u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Vijećnica Grada Našica, za koju se utvrđuje sljedeći…
 • Default Image
  Ponedjeljak 05.06.2017.

  Obavijest građanima o završetku deratizacije na području Grada Našica

  Obavještavaju se građani Grada Našica da je provedba obvezne preventivne deratizacije na području Grada Našica uspješno završena prema planu deratizacije. Primjedbe i prijedloge s obavljenom deratizacijom građani mogu dati kod pružitelja usluge tvrtke Ibis usluge d.o.o ili direktno Upravnom odijelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg dr. Franje Tuđmana 7, I. kat, soba br. 29 ili na broj telefona 618-174.
 • plakat0
  Utorak 30.05.2017.

  Program proslave Dana Grada Našica i Dana Državnosti RH

  Tradicionalno kao i svake godine do sada donosimo Vam cijelokupni program proslave Dana grada Našica kao i Dana državnosti Republike Hrvatske.
 • Default Image
  Petak 19.05.2017.

  Nabava radova sanacije krovišta Malog dvorca Pejačević u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o nabavi roba, radova i usluga ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 5/14. i 3/16.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti veće od 150.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi sanacije istočnog dijela krovišta Malog dvorca Pejačević u Našicama. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu…
 • Default Image
  Ponedjeljak 08.05.2017.

  Javna nabava - Radovi rekonstrukcije dijelova Vinogradske ulice i Ulice bana Josipa Jelačića u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova rekonstrukcije dijelova Vinogradske ulice i Ulice bana J.Jelačića. Svi podaci vezani za navedeni postupak nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ . Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 26. svibnja 2017.…
 • potpisivanje1
 • 1
  Četvrtak 06.04.2017.

  Poziv za sudjelovanje u radnim skupinama za izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade

  Oduvijek si želio učiniti nešto više za naš Grad, za mlade u njemu, želiš promjene, želiš napredak, a ne znaš kome se obratiti i na koji način pokrenuti zajednicu! Sad je pravo vrijeme da se uključiš i sudjeluješ u izradi lokalnog programa za mlade! Lokalni program za mlade je strateški dokument kojim se kroz definirane ciljeve, mjere i zadatke nastoji unaprijediti položaj u nekoj lokalnoj zajednici. Lokalni programi izrađuju se na temelju evidentiranih podataka o potrebama mladih. Gradu…
 • Default Image
  Četvrtak 30.03.2017.

  Odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte organizacija civilnog društva (udruga građana) i nacionalnih zajednica iz…

  Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini
 • Default Image
  Utorak 28.03.2017.

  Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinu

  Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 3/17.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinu i članka 48., stavka 3., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. - pročišćeni tekst), zamjenik graonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada…
 • sjednica1
  Petak 17.03.2017.

  Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak, 16. ožujka 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Default Image
  Četvrtak 02.03.2017.

  Odluke o odobravanju financijskih sredstva za programe i/ili projekte udruga u programu javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj…

  Grad Našice objavljuje rezultate provedenih natječaja za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini. Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Našice će sklopiti ugovor o financiranju programa i/ili projekta, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ovih Odluka. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i/ili projekte udruga u Programu javnih potreba u kulturi…
 • Default Image
  Srijeda 01.03.2017.

  Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine

  OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINEza dostavu podataka o poreznom obveznikui podataka o nekretninamaprema Zakonu o lokalnim porezima Poštovani, dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave…
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2017. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Default Image
  Srijeda 08.02.2017.

  Javni poziv za prijavu programa i projekata koje provode udruge na području mjesnih odbora Grada Našica u okviru raspoloživih decentraliziranih…

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja

VIJESTI

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic

Prodaja Građevinskih zemljišta

zemljiste

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.