EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 3/17.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinu i članka 48., stavka 3., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. - pročišćeni tekst), zamjenik graonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Našica, objavljuje


J A V N I P O Z I V
za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Grada Našica za 2017. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

 

Tekst javnog poziva preuzmite i pročitajte ovdje: Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2017. godinuObrazac 1. MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta

Obrazac 2. MJERA 2. Potpore za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Obrazac 3. MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

Obrazac 4. MJERA 4. Uzgoj pčelinjih zajednica

Obrazac 5. MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Obrazac 6. MJERA 6. Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

Obrazac 7. MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla

Obrazac izjava 1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac izjava 2.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.