EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/09.) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje

J A V N I P O Z I V

vijećnicima Gradskog vijeća Grada Našica, radnim tijelima Gradskog vijeća, mjesnim odborima, udrugama gospodarstvenika i obrtnika, građanima, udrugama građana, trgovačkim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama da daju inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2018. godini.

Javna priznanja Grada Našica su:

  • POČASNI GRAĐANIN GRADA NAŠICA

  • NAGRADA GRADA NAŠICA ZA ŽIVOTNO DJELO

  • NAGRADA GRADA NAŠICA

  • ZAHVALNICA GRADA NAŠICA

   • Počasnim građaninom Grada Našica može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema prebivalište na području Grada Našica, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje Grada Našica.

   • Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobnog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti, te trajno dobro od značaja za Grad.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području Grada Našica ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada Grada Našica za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i novčane nagrade.

   • Nagrada Grada Našica može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja za gospodarski i društveni život Grada Našica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća.

Nagrada Grada Našica dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara na svečan način.

   • Zahvalnica Grada Našica dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Grada Našica, drugim osobama koje rade na području Grada Našica, drugim ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Našicama.

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja mora biti obrazložena i mora sadržavati:

    • podatke o podnositelju inicijative

    • životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje

    • obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja

    • odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz date inicijative i obrazloženja.

Inicijative za dodjelu javnih priznanja podnose se zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Našica putem pošte na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 7, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Našica, ili neposredno predajom u pisarnicu Grada Našica, I. kat soba broj 23, zaključno do 30. travnja 2018. godine.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.