Gradski savjet mladih Grada Našica je savjetodavno tijelo Grada Našica, koji promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Našica.

Savjet ima sedam (7) članova.

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje tri (3) godine.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i rješavanje problema mladih.

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Našica, tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.

Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada Našica na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada Našica, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Našica, Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.


Predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Ivan Keglević
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Potpredsjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

Ana-Marija Vranaričić
 

Članovi  i zamjenici članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica
 1. Jelena Galić iz Našica – članica
Zoran Katona iz Martina – zamjenik članice
2. Alen Sekula iz Markovca Našičkog – član
Vedrana Mak iz Markovca Našičkog – zamjenica člana
3. Goran Konjetić iz Našica – član
Goran Novaković iz Našica – zamjenik člana
4. Jurica Katavić iz Našica – član
Mario Kiković iz Našica – zamjenik člana
5. Ivan Keglević iz Našica – član
Mihael Dendis, iz Jelisavca – zamjenik člana
6. Ana-Marija Vranaričić iz Našica – članica
Emin Osmanović iz Našica – zamjenik članice

1 Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica
2 Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2016. godinu
3 Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica
4 Članovi savjeta mladih Grada Našica
5 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica
6 Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica
7 Odluka o osnivanju Savjeta mladih

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.