EnglishDeutschHrvatski
 
Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti, po grupama. Predmet nabave su školske knjige za školsku godinu 2018./2019. za učenike osnovnih škola: Osnovna škola Dore Pejačević Našice, Osnovna škola Kralja Tomislava Našice i Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, a podijeljen je u tri grupe:
  1. OŠ D.Pejačević

  2. OŠ K.Tomislava

  3. OŠ I.B.Slovaka.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i Troškovnicima za pojedinu grupu predmeta nabave koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave:https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 4. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi

        - Troškovnik_Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice

        - Troškovnik_Grupa 2: K.Tomislava Našice

        - Troškovnik_Grupa 3: I.B.Slovaka Jelisavac

 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama.

Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove na sanaciji postojeće kolničke konstrukcije javne ceste ŽC4168 (Našice: Martin (DC53) – Markovac Našički (DC515)), proširenje kolnika s jedne strane za biciklistički promet, pripremu i gradnju površina za promet u mirovanju te oborinske odvodnje s druge strane kolnika, rekonstrukciju ili gradnju kolnih prilaza, gradnju nogostupa s južne strane, rekonstrukciju i proširenje nogostupa sa sjeverne strane ulice za pješački i biciklistički promet s izvođenjem pripremnih i drugih radova do konačnog uređenja ulice.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 27. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumenti:

 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste MT02 u naselju Martin prema tehničkim specifikacijama i troškovniku ove Dokumentacije o nabavi.

Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz sredstava Europske unije u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, TIP operacije 7.2.2. - Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 10. svibnja 2018. godine do 12:00 sati.

 

TROŠKOVNIK_MT02Martin
DoN_MT02Martin
Prijedlog Ugovora_MT02Martin
Prilozi_MT02Martin

Zapisnik o pregledu i ocjeni
Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Provodi se otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma.

Predmet nabave su osnovne higijenske i kućanske potrepštine za krajnje korisnike sukladno popisu i tehničkim specifikacijama i troškovniku ove Dokumentacije o nabavi.

Javna nabava robe se provodi u sklopu Projekta "Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!", referentne MIS oznake UP.02.1.1.05 se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020."

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 27. ožujka 2018. godine do 12:00 sati.

 
Dokumenti: 
 
 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radova sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama – dovršenje I.funkcionalne faze kompleksa. Predmet nabave obuhvaća građevinsko-obrtničke, strojarske i eletromonterske radove. Radovi se izvode u skladu s glavnim projektom i važećom Potvrdom izmjene i dopune glavnog projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 14. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi

ESPD obrazac

Troškovnik

Prilozi

 

 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti po grupama usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" u okviru  Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.".

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima prema svakoj grupi predmeta nabave koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 7. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Životopis

ESPD Obrazac

 

GRUPA 1 - Veliki dvorac

GRUPA 2 - Kapela Pejačević

GRUPA 3 - Vila Groeger

GRUPA 4 - Staze_Veliki dvorac

GRUPA 5 - Pješačka infrastruktura

 

 
 
 
 
 

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
program dana grada 1a
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.