EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina (JPP) u dijelovima (spoj ulica) ulica: Ulice bana Teodora Pejačevića i Zagrebačke ulice u Našicama.

Izvode se radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Zagrebačke ulice i u dijelu Ulice bana Teodora Pejačevića (spoj izgrađenih dijelova ulice) u dužini 165 metara, što podrazumijeva: rekonstrukciju kolnika s izgradnjom oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa, izgradnju parkirališta u cestovnom pojasu, rekonstrukciju javne rasvjete te zaštitu infrastrukturnih vodova.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 18. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Nacrt ugovora

Prilozi

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Našica u sklopu projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, vezano uz provedbu operativnog  programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", Prioritetna os 4 – promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, referentni broj poziva: KK.04.2.1.04, koji se financiraju iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provodi se projekt cjelovite energetske obnove zgrade gradske uprave s ciljem smanjenja troškova energenata, obnove i uređenja zgrade te poboljšanja uvjeta rada i kvalitete pružanja usluga strankama prema djelatnostima korisnika zgrade.

Projektom je predviđeno poboljšanje temeljnih zahtjeva za građevinu, radovima koji ne utječu na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu. Unapređuje se ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu koji se odnose na gospodarenje energijom i očuvanje topline.

Provedbom projektiranih arhitektonsko građevinskih, elektrotehničkih i strojarskih mjera odnosno radova, energetski će se obnoviti cijela zgrada.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 14. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.
 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta "ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE – VAŽNA SI!", referentne MIS oznake UP.02.1.1.05 se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020."

Predmet nabave su usluge osposobljavanja za posao gerontodomaćice za 40 žena, sudionica projekta. Ovim se programom educira 40 žena koje će dobiti uvjerenje o osposobljavanju, verificirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i koje se upisuje u radnu knjižicu. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika Projekta.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 27. studenoga 2018. godine do 12:00 sati.
 
 

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama kojima su obuhvaćeni završni obrtnički radovi unutarnjeg uređenja postojeće zgrade vrtića te ograde dvorišta vrtića.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 2. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave je projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića "Urbarija" u Našicama: usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju dječjeg vrtića s jaslicama i pratećim sadržajima u Ulici Zlatka Balokovića, za izgradnju spojne šetnice između ulica Zlatka Balokovića i Antuna Mihanovića te za izgradnju parkirališnih mjesta i pristupnih staza.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i svim prilozima koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Kompletan idejni projekt dostupan je u EOJN RH i u sjedištu naručitelja. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektroničkog oglasnika javne nabave do 7. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

    Dokumentacija o nabavi

    Projektni zadatak

    Troškovnik

    Lokacijska dozvola

    Idejni projekt

     Izmjena Dokumentacije o nabavi

     Odgovori na upite

    Izmjena 2 Dokumentacije o nabavi

    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

    Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave, podijeljen na dvije grupe, su radovi rekonstrukcije javno prometnih površina (JPP) u Franjevačkoj ulici te u dijelovima (spoj ulica) ulica: Ulice bana Teodora Pejačevića i Zagrebačke ulice u Našicama.

Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolnika s oborinskom odvodnjom, izgradnju nogostupa i pješačkih površina, rekonstrukciju parkirališta u cestovnom pojasu, rekonstrukciju javne rasvjete te zaštitu infrastrukturnih vodova.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti ovdje ili na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom elektoničkog oglasnika javne nabave do 13. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.

Dokumenti:

- Dokumentacija o nabavi

- Prilozi

Izmjena 1_Troškovnik Grupa 1: Franjevačka

- Izmjena 1_Troškovnik Grupa 2: Zagrebačka

Odgovori na upite

- Izmjena Troškovnika

- Zapisnik o pregledu i ocjeni

- Odluka o odabiru_Franjevačka

- Odluka o poništenju_Zagrebačka

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.