EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, a podijeljen je na tri grupe:

Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice

Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice

Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik_Grupa 1: OŠ D.Pejačević

Troškovnik_Grupa 2 OŠ K.Tomislava

Troškovnik_Grupa 3: I.B.Slovaka

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Prilozi

Grupa 1 - Odluka o odabiru_D.Pejačević

Grupa 2 - Odluka o odabiru_K.Tomislava

Grupa 3 - Odluka o odabiru_I.B.Slovaka

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave usluga velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a ovisno o grupi predmeta nabave pružaju se usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova na sanaciji i rekonstrukciji kulturnih objekata, pristupnoj infrastrukturi, hortikulturnog uređenja te usluge vođenja projekta građenja kulturne baštine i pristupa objektima, sve prema Planu nabave i projektnim elementima.

Javna nabava usluga se provodi u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", KK.06.1.1.13, Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine" iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovnicima i prilozima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 3. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Preuzimanje:

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1

Plan nabave

Troškovnici

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova. Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i dogradnji mjesnog doma i dogradnji vatrogasnog doma uz mjesni dom u Velimirovcu. Izvode se radovi na rekonstrukciji i dogradnji krovišta, instalacijama struje, vode, odvodnje, plina te sustava grijanja i hlađenja. Uz predmetnu rekonstrukciju i dogradnju samog objekta izvodit će se radovi na izgradnji pripadajućeg parkirališta i uređenja okoliša.

Javna nabava radova se provodi u sklopu Mjere 7.: "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.4.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", Tip operacije 7.4.1.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu". Ulaganje se provodi unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a sufinancira se sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Provedbom ovog projekta ostvarit će se postavljeni cilj koji se odnosi na sanaciju i modernizaciju postojećeg objekta i dogradnju novog objekta, vatrogasnog doma, uz postojeći objekt. Time će se doprinijeti podizanju kvalitete te revitalitzaciji društvenog i kulturnog života kroz omogućavanje raznovrsnih javnih, društvenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovniku i prilozima, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 14. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

 

Odgovori na upite

Obavijest o Izmjeni 1 Dokumentacije o nabavi

Obavijest o izmjeni 2 Dokumentacije o nabavi

Odgovori 2 na upite

Obavijest o izmjeni 3 Dokumentacije o nabavi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Prilozi

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova velike vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na uređenju pristupne infrastrukture kulturnim objektima: uređenje pješačkih staza uz Dvorac Pejačević, uređenje Trga Izidora Kršnjavija te uređenje pješačke infrastrukture u središtu grada, prema uvjetima i tehničkim specifikacijama opisanima u Dokumentaciji o nabavi.

Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema", KK.06.1.1.13, Prioritetna os 6 "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifični cilj 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine" iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi, troškovnicima i prilozima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 15. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi

Plan nabave_Kulturna baština_Nabava 5

Troškovnici 

Prilozi

Odgovori na upite

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Prilozi

Grupa 1 - Odluka o odabiru

Grupa 2 - Odluka o odabiru

Grupa 3 - Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave je opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Našica i javne rasvjete na području Grada Našica.

Naručitelj provodi postupak "zelene" javne nabave i zahtijeva da najmanje 50% ukupne električne energije koju će isporučiti opskrbljivač mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv."zelena energija").

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna) prema tarifnim modelima opisanim u troškovniku.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama Elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 17. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Odgovori na upite

Obavijest o izmjeni DoNa

Odgovori na upite 2

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave su radovi sanacije zgrade matvačnice u Našicama, a uključuju armiranobetonske radove nadogradnje postojećih stupova i greda, sanacija dijelova AB greda i ploče, zamjena oštećene kamene obloge stupova i zidova, zidarska i molerska obnova vanjskih ploha natkrivenog trijema, čišćenje zidnih i podnih kamenih obloga unutar objekta, elektroradovi nove rasvjete, ugradba nove inox ostakljene ograde, ugradnja montažnih žardinjera uključivo sadnja bilja.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

 

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilozi

Obavijest o izmjeni DoNa

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o ponistenju postupka

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.