EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave roba male vrijednosti. Predmet nabave su radne bilježnice i ostala pomoćna nastavna sredstva za školsku godinu 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Grada Našica, a podijeljen je na tri grupe:

Grupa 1: OŠ D.Pejačević Našice

Grupa 2: OŠ K.Tomislava Našice

Grupa 3: OŠ I.B.Slovaka Jelisavac

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i troškovnicima, prema grupama predmeta nabave, koje zainteresirani gospodarski subjekti mogu pogledati ovdje, a preuzeti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem, posredstvom Elektoničkog oglasnika javne nabave do 11. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik_Grupa 1: OŠ D.Pejačević

Troškovnik_Grupa 2 OŠ K.Tomislava

Troškovnik_Grupa 3: I.B.Slovaka

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.