EnglishDeutschHrvatski
Grad Našice, sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 5/14, 3/16), provodi postupak nabave usluge izrade konzervatorske studije i idejnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju Vile Groeger u Našicama. Sve informacije o predmetu nabave nalaze se u Pozivu na
dostavu ponuda. Ponude se dostavljaju do 16. rujna 2016. godine na način kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda.
 
 
 
 
 
Prilozi:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grad Našice, sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 5/14, 3/16), provodi postupak nabave usluge izrade konzervatorske studije za Dvorac Pejačević - Veliki u Našicama. Sve informacije o predmetu nabave nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda. Ponude se dostavljaju do 15. rujna 2016. godine na način kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda.
 
 
 
 
 
Prilozi:
 
 
 
 
 

 

Grad Našice, sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 5/14, 3/16), provodi postupak nabave usluge izrade Izvedbenog projekta za Dvorac Pejačević - Mali u Našicama. Sve informacije o predmetu nabave nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda. Ponude se dostavljaju do 14. rujna 2016. godine na način kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponuda.
 
 
 
 
Prilozi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.