EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, po grupama.

Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije" prema projektnim elementima "Izgradnja sadržaja za posjetitelje Parka kraj Dvorca u Našicama, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste s parkiralištem", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda

Prilozi:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Idejni projekti

Lokacijske dozvole

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su usluge pružanja tjelesne zaštite na objektu Naručitelja: zgrada Gradske uprave Grada Našica, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, koje će se pružati u 2019. godini.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

 

Dokumenti:

Poziv na dostavu ponuda

Naputak o načinu i uvjetima obavljanja portirsko-čuvarskih poslova u zgradi gradske uprave Grada Našica

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, po grupama.

Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije" prema projektnim elementima "Izgradnja sadržaja za posjetitelje Parka kraj Dvorca u Našicama, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste s parkiralištem", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda

Prilozi:

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Idejni projekti

Lokacijske dozvole

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi izgradnje javne rasvjete planirane Projektom izgradnje javne rasvjete u Ulici Stjepana Radića u naselju Ribnjak.

Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke, montažne i instalaterske radove javne rasvjete uključivo i sve radove pripreme (uklanjanja postojećih stupnih mjesta, postojećih rasvjetnih mjesta, privremenu regulaciju prometa i sl.) i sanacije terena po završetku glavnih radova.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Tehnički opis

Nacrti

Građevinska dozvola

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi izgradnje javne rasvjete planirane Projektom izgradnje javne rasvjete u južnom dijelu ulice Petra Preradovića i u Ulici Ljudevita Gaja u Našicama.

Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke, montažne i instalaterske radove javne rasvjete uključivo sve radove pripreme (uklanjanja postojećih stupnih mjesta, postojećih rasvjetnih mjesta, privremenu regulaciju prometa i sl.) i sanacije terena po završetku glavnih radova.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje:

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Tehnički opis

Nacrti

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica", br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Predmet nabave su radovi kojima će se provesti sanacija i rekonstrukcija krovne konstrukcije zgrade – ravnog krova na način da se saniraju problematična mjesta slijevanja vode po konstrukciji i prodora vode kroz slojeve krova te proširi površina ravnog krova i dogradi konzolna nadstrešnica iznad glavnog ulaza u zgradu.

Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke i montažne radove, uključivo i sve radove pripreme (uklanjanja postojeće opreme, postojećih betonskih i dr. elemenata, zaštite postojeće zgrade, skele i sl.) i sanacije terena po završetku glavnih radova. 

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u dokumentaciji u postupku nabave koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Prilozi

Nacrt PDF-u

Nacrt DWG

Zapisnik o pregledu i ocjeni

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
advent grad reklama

zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.