EnglishDeutschHrvatski
 • Default Image
  Ponedjeljak 24.06.2019.

  Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i ostalih radova na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga KK.06.1.2.02, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za…
 • Default Image
  Srijeda 19.06.2019.

  Radovi izgradnje biciklističko-pješačke staze od Jelisavca do Lađanske

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza od Jelisavca do Lađanske. Izvode se građevinski radovi prema postojećoj građevinskoj dozvoli. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i…
 • Default Image
  Utorak 30.04.2019.

  Radovi izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova izgradnje osnovne i dodatne infrastrukture u industrijskoj zoni Našice. Izvode se radovi na izgradnji infrastrukture prema postojećoj građevinskoj dozvoli: Građevinski radovi na izgradnji prometnica koji obuhvaćaju izgradnju cesta, nogostupa, biciklističkih staza i oborinske odvodnje na dijelu na kojem je u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom započeta izgradnja infrastrukture. Očekuje se izgradnja…
 • Default Image
  Petak 19.04.2019.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice braće Radića i dijelu Ulice Tavanačka cesta u Našicama. Izvode se radovi rekonstrukcije prometne infrastrukture (kolnik, parkirališta, kolni ulazi, pješačka staza) dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, oborinska odvodnja dijela Ulice Braće Radića i dijela Ulice Tavanačka cesta, gdje se spaja na postojeću oborinsku odvodnju te javna…
 • Default Image
  Utorak 18.12.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u Zagrebačkoj ulici u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije javno prometnih površina u Zagrebačkoj ulici u Našicama. Izvode se radovi u dijelu Zagrebačke ulice i u dijelu Ulice bana Teodora Pejačevića (spoj izgrađenih dijelova ulice) u dužini 165 metara, što podrazumijeva: rekonstrukciju kolnika s izgradnjom oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa, izgradnju parkirališta u cestovnom pojasu, rekonstrukciju javne rasvjete te zaštitu infrastrukturnih…
 • Default Image
  Petak 14.12.2018.

  Radovi energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Našica

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade gradske uprave Grada Našica. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od…
 • Default Image
  Ponedjeljak 03.09.2018.

  Radovi sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova sanacije i uređenja Dječjeg vrtića Zvončić u Našicama. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od…
 • Default Image
  Petak 15.06.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u Franjevačkoj i Zagrebačkoj ulici u Našicama, po grupama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije Javno prometnih površina u Franjevačkoj i Zagrebačkoj ulici u Našicama. Predmet nabave podijeljen je na dvije grupe. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno…
 • Default Image
  Srijeda 30.05.2018.

  Radovi rekonstrukcije javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova rekonstrukcije Javno prometnih površina u dijelu Ulice kralja Tomislava u Našicama. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim…
 • Default Image
  Subota 07.04.2018.

  RADOVI SANACIJE I MODERNIZACIJE NERAZVRSTANE CESTE MT02 U NASELJU MARTIN

  Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova sanacije i modernizacije nerazvrstane ceste MT02 u naselju Martin. Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz sredstava Europske unije u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja…
 • Default Image
  Utorak 14.11.2017.

  Radovi sanacije odlagališta komunalnog otpada "Pepelane" u Našicama

  Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, javni naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave,…
 • Default Image
  Utorak 31.10.2017.

  Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije - Kulturna baština

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti po grupama usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu kulturne baštine u Našicama za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za…
 • Default Image
  Petak 21.07.2017.

  Usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluga izrade studijske i natječajne dokumentacije za provedbu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" / GRAD GROFOVA PEJAČEVIĆ, referentne MIS oznake KK.06.1.1.01.0031, koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu…
 • Default Image
  Utorak 25.04.2017.

  Radovi rekonstrukcije dijelova Vinogradske ulice i Ulice bana J. Jelačića u Našicama

  OBAVIJESTI O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za…

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.