EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa

  Na temelju članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), predstavnici Naručitelja daju slijedeću IZJAVU o nepostojanju sukoba interesa . Ne postoje gospodarski subjekti s kojima su Naručitelj i predstavnici...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/izjave.html
 • Javna nabava: Građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u parkovima u Našicama i Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi ponovljeni otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na posjetiteljskim sadržajima i uređenju posjetiteljske infrastrukture u...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5314-javna-nabava-građevinski-radovi-na-posjetiteljskim-sadržajima-i-uređenju-posjetiteljske-infrastrukture-u-parkovima-u-našicama-i-valpovu-–-ponovljeni-postupak.html
 • Odluka o raspisivanju i provedbi javnog poziva za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2019. godini – proslava 100. obljetnice i izrada monografije Nogometnog kluba „Našk“ Našice

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5343-odluka-o-raspisivanju-i-provedbi-javnog-poziva-za-predlaganje-programa-projekata-iz-programa-javnih-potreba-u-športu-grada-našica-u-2019-godini-–-proslava-100-obljetnice-i-izrada-monografije-nogometnog-kluba-„našk“-našice.html
 • Upravni odjel za proračun i financije

  Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica u svom djelokrugu obavlja sljedeće poslove: izrada i izvršenje proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, statističkih, financijskih i drugih izvješća, vođenje propisanih poslovnih knjiga...

  http://nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-proracun-i-financije.html
 • Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

  Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav obavlja sljedeće: poslove vezane uz provođenje programa poticanja gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva; poslove organiziranja sajmova i stručnih skupova iz područja poljoprivrede, malog i...

  http://nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-gospodarstvo-i-poljoprivredu.html
 • Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, po grupama, građevinskih i elektrotehničkih radova na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama u sklopu Projekta "Parkovni biseri Slavonije", u okviru Poziva na...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5339-građevinski-radovi-na-uređenju-velikog-parka-kraj-dvorca-u-našicama.html
 • Javna nabava: Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na rekonstrukciji i uređenju sportskih igrališta u Parku u Našicama i građevinski...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5342-javna-nabava-građevinski-radovi-na-uređenju-velikog-parka-kraj-dvorca-u-našicama.html
 • Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine koji obvezuje stranke...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/304-prethodna-savjetovanja-cat/5333-radovi-održavanja-nerazvrstanih-cesta-na-području-grada-našica.html
 • Javna nabava: Radovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5340-javna-nabava-radovi-održavanja-nerazvrstanih-cesta-na-području-grada-našica.html
 • Advent Našice 2019.

  Cijeli program možete pogledati u prilogu

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5337-advent-našice-2019.html
 • Javna nabava: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi ponovljeni otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a nabavljaju se usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5338-javna-nabava-usluge-stručnog-nadzora-nad-izvođenjem-građevinskih-radova-u-parku-kraj-dvorca-u-našicama-i-parka-u-valpovu-–-ponovljeni-postupak.html
 • Javna nabava: Usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5336-javna-nabava-usluge-održavanja-javne-rasvjete-na-području-grada-našica.html
 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

  Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5335-javni-poziv-za-podnošenje-zahtjeva-za-kupnju-stana-iz-programa-društveno-poticane-stanogradnje-na-području-grada-našica.html
 • Jednostavna nabava - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/305-postupci-nabave-javna-nabava/jednostavna-nabava/5334-jednostavna-nabava-usluge-tjelesne-zaštite-osoba-i-imovine-2019.html
 • ODRŽANA 19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U četvrtak 21. studenog 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5331-održana-19-sjednica-gradskog-vijeća-grada-našica.html
 • Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Našica

  Ivica Jerković, dipl.oec. (HDZ) e-mail: ivica.jerkovic@nasice.hr

  http://nasice.hr/hr/gradsko-vijece/potpredsjednici-gradskog-vijeca.html
 • Vijećnici Gradskog vijeća Grada Našica

  1. Ivan Keglević (HDZ) e-mail: ivan.keglevic@nasice.hr 2. Dražen Devald (HDZ) e-mail: drazen.devald@nasice.hr 3. Miroslav Ranogajec (HDZ) e-mail: miroslav.ranogajec@nasice.hr 4. Darko Cerovski (HDZ) e-mail: darko.cerovski@nasice.hr 5. Krešimir Kašuba,...

  http://nasice.hr/hr/gradsko-vijece/clanovi-gradskog-vijeca.html
 • Mjesni odbori

  Na području Grada Našica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

  http://nasice.hr/hr/upravna-tijela/mjesni-odbori.html
 • GRAD NAŠICE PARTNER JE NA PROJEKTU IN-LORE ( Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) 2017-HR-IA-0143

  Grad Našice partner je na projektu In-Lore ( Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) 2017-HR-IA-0143, primjena eRAČUNA. https://www.mingo.hr/page/ministar-horvat-2019-mora-biti-godina-digitalizacije-hrvatske Uspješno završen projekt...

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5186-grad-našice-partner-je-na-projektu-in-lore-croatian-einvoicing-for-local-and-regional-authorities-2017-hr-ia-0143.html
 • Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD NAŠICE GRADONAČELNIK Temeljem članka 35.st. 2. i čl. 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine «,br. 91/96.,68/96.,137/99.,22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06.,...

  http://nasice.hr/hr/gospodarska-zona.html

Rezultati 1 - 20 od 441

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.