EnglishDeutschHrvatski
 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Grada Našica u svome djelokrugu obavlja protokolarne, savjetodavne i administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, usklađuje i koordinira djelovanjem između upravnih odjela gradske uprave i koordinira sa susjednim gradovima i općinama. Obavlja poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika Gradske uprave, poslova pisarnice i arhiva, održavanja poslovnog prostora Gradske uprave i druge opće i pomoćno-tehničke poslove, zatim poslove iz nadležnosti Grada u oblasti školstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi, rada, zdravstva, kulture, športa i tehničke kulture, stručne poslove za mjesnu samoupravu, druge poslove određene zakonom i drugim propisima i općim aktima kao i poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i Gradonačelnik. 

Pročelnik:

Zdenko Dundović, mag.iur., broj telefona 031/618-178, soba broj 32,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Djelatnici:

Manuela Pintarić, dipl. oec., viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća, Gradonačelnika i lokalne samouprave, broj telefona 031/618-172, soba broj 26,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Danijela Buljan, dipl.iur., samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti, broj telefona 031/618-173, soba broj 26,
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Mirjana Tičić, administrativna tajnica, broj telefona 031/618-160, faks 031/618-170, soba broj 23,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mario Filipović, referent za informatičke poslove, soba broj 25,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lidija Vuzem, čistačica, tel.broj: 618-160

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

 

Statut Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/13.)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/18)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/13.)

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/18)

Pravilnik o radu („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/11.)
Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Našica - (Službeni glasnik Grada Našica“ broj 4/16.)
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Našica - (Službeni glasnik Grada Našica“ broj 8/16.)

– Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Našica(„Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/10.)
– Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Našica – prva izmjena („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 07/11.)
– Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Našica – druga izmjena („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 09/11.)

 - Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Našica – treća izmjena („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 05/12.)

Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 02/16.)

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o dodjeli stipendije Grada Našica studentima

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Gradske uprave Grada Našica – pročišćeni tekst

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.