EnglishDeutschHrvatski
Djecje vijece pic
 

Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst), članka 6. stavka 2. točke a) Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 5/14) i članka 4. stavka 2. točke a) Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica, Gradonačelnik Grada Našica, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće
Grada Našica


I.
Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica za mandatno razdoblje 2016. – 2018.

II.
Za dan provedbe izbora određuje se petak, 2. prosinca 2016.godine.


III.
Izbori se provode za vrijeme trajanja nastave u svim osnovnim školama na području
Grada Našica.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Našica“, na Oglasnoj ploči Grada Našica, oglasnim pločama osnovnih škola na području Grada Našica i na službenoj Internet stranici Grada Našica.

 

Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Našica - PDF

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.