EnglishDeutschHrvatski
sjednica1

U četvrtak, 16. ožujka 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Našica, Stjepanu Pintariću, mag.ing.aedif. postavili su vijećnici: g. Krunoslav Jurišić dipl. ing. (nezavisni vijećnik), gđa. Darija Vlajnić, prof. (HDSSB) i g. Franjo Kanđera, dipl.ing. (HDZ)

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica pročitao je priopćenje o promijeni stranačke pripadnosti gradskih vijećnika. Hrvatskoj demokratskoj zajednici pristupili su vijećnici: Hrvoje Šimić, Boris Peić, Alan Šikić i Stjepan Bosak.

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red s ukupno 31 točkom.

sjednica2

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sve točke dnevnog reda i to: Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2016. godinu, Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2016. godini na području Grada Našica, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2016. godinu, Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2016. godinu, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Našica za 2016. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Izvješče o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2016. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom u 2016. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2016. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2016. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2016. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2016. godini, Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini, Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Zvončić Našice – Grad Našice za provedbu ulaganja u izgradnju Područnog dječjeg vrtića Jelisavac, Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma i dogradnju vatrogasnog doma u naselju Velimirovac, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Našica za 2017. godinu, Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini, Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica u 2017. godini, Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Grada Našica, Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Našica, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Našica za 2016. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Našice i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.