EnglishDeutschHrvatski
sjednica1

U četvrtak, 6. srpnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanje gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavio je vijećnik Ivica Jerković (SDP).

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 21. točkom.

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa konstiuirajuće sjednice gradskog vijeća Grada Našica. Na dnevnom redu Sjednice većinom glasova usvojena su Izvješća o radu za 2016. godine od Javne vatrogasne postrojbe Našice, Radija Našice d.o.o. Našice, Zavičajnog muzeja Našice, Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Našičkog parka d.o.o. Našice, Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. te Informacija o stanju i problematici i razvoju obrtništva na području Udruženja obrtnika u 2016. godini. U nastavku aspolutnom većinom svih vijećnika Gradskog vijeća usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Nadalje, jednoglasno je usvojena Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica, Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Zahvalnica, Nagrada Grada Našica, Zaključak o davanju prethodne suglasnoti na tekst Statutarne odluke o izmjeni Statuta Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice, Odluka o uporabi grba Grada Našica, Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode na području Grada Našica, Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Grada Našica, Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica.

sjednica2

Većinom glasova donešena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica - Nagrada Grada Našica za životno djelo, Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva o ravnopravnosti spolova na području Grada Našica, Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za određivanje imena ulica i trgova Grada Našica.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.