EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, na 3. sjednici od 6. studenoga 2017. godine., sastavilo je

I Z V J E Š Ć E

o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za

Gradski savjet mladih Grada Našica

Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) kao savjetodavno tijelo Grada Našica, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Grada Našica.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica - PDF

Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica - PDF

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.