EnglishDeutschHrvatski
sastanak0
Danas su službeno započeli radovi katastarske izmjere općine Martin i dijelova katastarskih općina Našice i Pribiševci. Povodom toga u Našicama u prostorijama gradske uprave održan je radni sastanak na kojem su osim domaćina gradonačelnika Josipa Miletića i zamjenika Hrvoja Šimića bili prisutni župan Osječko – baranjske županije Ivan Anušić, predstavnici Državne geodetske uprave na čelu s Načelnikom Odjela za katastarske izmjere Nikolom Vučićem, voditelj Područnog ureda za katastar Ispostave Našice Mirko Walter i drugim predstavnicima izvođača radova. Vrijednost ovog projekta je miljuna i sedamsto tisuća kuna, a sufinanciraju ga Državna geodetska uprava, županija Osječko – baranjska i grad Našice.
sastanak0d
Vrijednost projekta je milijun i sedamsto tisuća kuna od toga 522 tisuće kuna financira Osječko – baranjska županija, 522 tisuće kuna financira grad Našice, a ostatak financira Državna geodetska uprava. Ovaj prijekt će prije svega podići standard građana kako bi mogli adekvatno raspolagati sa svojim zemljištima, a Gradu će omogućiti prijave na brojne Europske projekte.
sastanak0c

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
proslavadanagradanasica2019 1a
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.