EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 79. točka 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)

S A Z I V A M

13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora

N a š i c e

za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine

Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica soba broj 23., Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama, s početkom u 18,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

  1. 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Mjesnog odbora Našice održane 5. rujna 2017. godine.

  2. 2. Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu.

  3. 3. Donacije Udrugama s područja Grada Našica.

  4. 4. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljaju se materijali uz predložene točke dnevnoga reda.

PREDSJEDNIK:

Josip Matek, dipl.oec.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
advent grad reklama

zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.