EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.)

S A Z I V A M

4. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

Grada Našica

za dan 19. prosinca (utorak) 2017. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica održane 13. studenoga 2017. godine

  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.

  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu.

  4. Prijedlog Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu.

  6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2018. godinu.

  7. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Grada Našica

  8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija Grada Našica studentima

  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

  10. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljaju se materijali uz predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK:

Željko Nekić, dipl.iur.

ZA TOČNOST:

Pročelnik:

Zdenko Dundović, mag.iur.

 

Dokument možete skinuti ovdje: ->4. sjednica Odbora za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
advent grad reklama

zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.