EnglishDeutschHrvatski

zazeli

Obavještavamo kandidatkinje za odabir radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog natječaja, objavljenog na Oglasnoj ploči Grada Našica i na službenoj stranici Grada Našica, da će se usmeno testiranje obaviti u razdoblju od dana 07. (srijeda) ožujka 2018. godine s početkom od 11,00 sati prema rasporedu u prilogu ove obavijesti u zgradi Gradske uprave Grada Našica, II. kat, ured 44, Trg dr. Franje Tuđmana 7.

Na usmeno testiranje (intervju) je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog usmenog testiranja (intervjua), bez obzira na razloge koje pojedinu kandidatkinju eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidatkinja koja nije pristupila usmenom testiranju povukla prijavu na Javni natječaj.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatkinjama prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata.

Rezultati se u tom slučaju boduju s dodjeljivanjem određenog broja bodova te se bodovi dodaju bodovima ostvarenim iz ciljanih skupina.

Nakon provedenog usmenog testiranja (intervjua), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Raspored intervjuiranja kandidatkinja

 

R.br. Ime Prezime 07.03. 2018.

1. ABRAMOVIĆ DALIBORKA 11:00

2. AMIDŽIĆ JADRANKA 11:10

3. BABAJ LJILJANA 11:20

4. BALOG VERICA 11:30

5. BELAK NATALIJA 11:40

6. BENOTIĆ EVICA 11:50

7. BENOTIĆ MARICA 12:00

8. BENOTIĆ MIRIJANA 12:10

9. BENOVIĆ BILJANA 12:20

10. BOCOR NEVENKA 12:30

11. BOJOVIĆ LIZIKA 12:40

12. BOLTADŽIJA MARIJA 12:50

13. BOŠNJAKOVIĆ MARIJA 13:00

14. BOŠNJAKOVIĆ ZDRAVKA 13:10

15. BRAJNOVIĆ DIJANA 13:20

16. BRIŠ JULKA 13:30

17. BRIZGALA RUŽICA 13:40

18. BRKIĆ MIRJANA 13:50

19. BUREŠ ĐURĐICA 14:00

20. CADER LIDIJA 14:10

21. CIBOCI RAHELA 14:20

22. CVIJETOVIĆ SLAVICA 14:30

23. BABAJ ANICA 14:40

 

08.03. 2018

24. DENDIS KATARINA 11:00

25. DRAGIĆ ROZIKA 11:10

26. DUNDOVIĆ MIRJANA 11:20

27. DUNDOVIĆ SANDA 11:30

28. ĐURĐEVIĆ DUBRAVKA 11:40

29. ĐURĐEVIĆ SANDRA 11:50

30. EMIĆ SUZANA 12:00

31. ERDEŠI BLANKA 12:10

32. FARKAŠ JELICA 12:20

33. FERČEC ZDENKA 12:30

34. FERK VESNA 12:40

35. FILIPOVIĆ ŽELJKA 12:50

36. FUSTOS ĐURĐA 13:00

37. GABAJČEK VEDRANA 13:10

38. GALIĆ DORIS 13:20

39. GETO ANA 13:30

40. GRABAR MONIKA 13:40

41. GRGIĆ NIKOLINA 13:50

42. GRGOŠEVIĆ IVA 14:00

43. GUŽVINEC NADA 14:10

44. GUŽVINEC RUŽICA 14:20

45. GOLUBOVIĆ ANABELA 14:30

46. HANIŽJAR KATICA 14:40

 

09.03. 2018

47. HEĆIMOVIĆ KATICA 11:00

48. HLAVATI LJILJANA 11:10

49. HLOBIK KATICA 11:20

50. HOHOŠ ANĐELKA 11:30

51. HORVAT MELITA 11:40

52. HRBAK ZDENKA 11:50

53. IVČEVIĆ LJILJANA 12:00

54. JOVIĆ MARIJA 12:10

55. JUN ZORKA 12:20

56. JURIĆ MONIKA 12:30

57. KARAKAŠ ANTONIJA 12:40

58. KASAPOVIĆ ĐURĐICA 12:50

59. KEGLEVIĆ KATICA 13:00

60. KLANICA MIRELA 13:10

61. KLOBUČAR DANIJELA 13:20

62. KLJAJIĆ FRANCIŠKA 13:30

63. KNEŽEVIĆ IVANKA 13:40

64. KOLARIĆ ZDENKA 13:50

65. KOLJENIK JADRANKA 14:00

66. KORPAK BRANKICA 14:10

67. KOŠ NADA 14:20

68. KOVAČEVIĆ MARICA 14:30

 

12.03. 2018

69. KOVAČEVIĆ MARIJANA 11:00

70. KRANJEC MIHAELA 11:10

71. KRULJAC ARIANA 11:20

72. KURIC STANKA 11:30

73. LAJČAK ALENKA 11:40

74. LALIĆ VERICA 11:50

75. LEDINSKI ANICA 12:00

76. LEŠIĆ VERICA 12:10

77. LJUBAS LJILJANA 12:20

78. MAJCEN IVANA 12:30

79. MANDIĆ DANIJELA 12:40

80. MAROVIĆ JULIJANA 12:50

81. MASNICA GORDANA 13:00

82. MIHALJ ANA 13:10

83. MIHALJEVIĆ ANICA 13:20

84. MINARIK IVANKA 13:30

85. MINKOŠ ŽELJKA 13:40

86. MOGUŠ IVANKA 13:50

87. MOHILA BRIGITA 14:00

88. NEKIĆ-TRTICA MARINA 14:20

89. NOVAKOVIĆ BRANKA 14:30

 

13.03. 2018

90. OREŠKI KATARINA 11:00

91. PANJKOVIĆ SONJA 11:10

92. PAULIĆ VULIĆ SELENA 11:20

93. PAŽIN ANA 11:30

94. PELIN MAJA 11:40

95. PELIN MAJA 11:50

96. PERIŠA SENKA 12:00

97. PETROVIĆ KLEMENTINA 12:10

98. PINTARIĆ KRISTINA 12:20

99. PINTER ANA 12:30

100. PLEŠA VESNA 12:40

101. PRIŠĆ EVICA 12:50

102. PUHANIĆ DANIJELA 13:00

103. RANOGAJEC BILJANA 13:10

104. RAŠIĆ OLJA 13:20

105. RESLER ANA 13:40

106. RESLER MIRJANA 13:50

107. RONČEVIĆ DRAGICA 14:00

108. RONČEVIĆ EVICA 14:10

109. RONČEVIĆ MIRJANA 14:20

110. RUKAVINA VERONIKA 14:30

 

14.03. 2018

111. SABLJAK JOŽICA 11:00

112. SABLJAK VESNA 11:10

113. SAJDA SANJA 11:20

114. SAJDA SILVIJA 11:30

115. STRAPAČ VLATKA 11:40

116. SUBOTIĆ ŽELJKA 11:50

117. SUDARIĆ JASNA 12:00

118. SUK KRISTINA 12:10

119. ŠARLIJA NADA 12:20

120. ŠIBALIĆ SANJA 12:30

121. ŠIMUNOVIĆ MIRA 12:40

122. ŠIROKI ANKICA 12:50

123. ŠOLAJA RUŽICA 13:00

124. ŠUSTIĆ KATARINA 13:10

125. TOMAS KRISTINA 13:20

126. TOMAŠEVIĆ IVANKA 13:30

127. TOMLJANOVIĆ ROMANA 13:40

128. TOMŠIĆ KRISTINA 13:50

129. TONKOVIĆ JASMINKA 14:00

130. TOPOLOVEC KATICA 14:10

131. TRSTENJAK SILVIJA 14:20

132. TURČIĆ DRAGICA 14:30

 

15.03. 2018

133. TURJAK MIRJANA 11:00

134. VENGUST SLAVICA 11:10

135. VIDA ANICA 11:20

136. VONIĆ JASMINKA 11:30

137. VONIĆ SUNČICA 11:40

138. VRPOLJAC GORDANA 11:50

139. VUČEMILOVIĆ SUZANA 12:00

140. VUKIĆ ANĐELKA 12:10

141. VULIĆ DANIJELA 12:20

142. ZAVADA EMICA 12:30

143. ZEBIĆ VIOLETA 12:40

144. ZUBAJ GORDANA 12:50

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

Tomislava Kuricek, dipl.oec.

Prilog: Raspored intervjuiranja kandidatkinja

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.