EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.)

S A Z I V A M

8. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

Grada Našica

za dan 28. svibnja (ponedjeljak) 2018. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D :

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica održane 23. ožujka 2018. godine

  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu

  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

  4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinajma te divljim životinjama

  5. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljaju se materijali uz predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK:

Željko Nekić, dipl.iur.

ZA TOČNOST:

Pročelnik:

Zdenko Dundović, mag.iur.

 

Dokument: Saziv 8. sjednice Odbora za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.