EnglishDeutschHrvatski

sjednica vijeća grada našica svi

U četvrtak, 10. prosinca 2015. godine, s počekom u 16,00 sati održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Vijećnici su prije početka Sjednice održali minutu šutnje u znak sjećanja na prvog predsjednika Republike Hrvatske doktora Franje Tuđmana i sve poginule branitelje.

Na aktualnom satu, pitanja gradonačelniku Grada Našica, mr. Krešimiru Žagaru, dipl.ing., postavili su vijećnici: g. mr.sc. Dalibor Kraljik (SDP), g. Dušan Nekić, dipl.ing. (HDZ), g. Samir Haj Barakat, dr.med.(nezavisni vijećnik), Hrvoje Šimić, dr.med. (HDSSB), g. Alan Šikić (HDSSB), g. Stjepan Bosak (HDSSB) i g. Franjo Kanđera, dipl.ing. (HDZ).

Na sjednici su prisustvovali svi članovi Gradskog vijeća, osim gđe. Vlajnić Darije, prof. (HDSSB), g. Demeterfi Darka, dipl.ing. (HNS) i g. Jurišić Krunoslava, dipl.ing. (nezavisni vijećnik) te je konstantirano da je od ukupno 17 vijećnika na sjednici nazočno 14 vijećnika i da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

sjednica vijeća grada našica ruke

U nastavku Sjednice, jednoglasno je usvojen dnevni red s ukupno 28 točaka.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Našica su sa 9 glasova za i 5 glasova suzdržan donijeli Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Proračun Grada Našica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2016. godinu su donošeni jednoglasno.

Nadalje, jednoglasno su donošene Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i športu Grada Našica u 2015. godini, Analiza stanja sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) na području Grada Našica za 2015. godinu, Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2015. godini, Programi javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2016. godini, Plan rada Gradskog vijeća za 2016. godinu, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2016. godini, Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Našica za razdoblje 2015.-2020. godine, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JVP Našice, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada,Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Našica, Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna PUP-a „Industrijska zona“ u Našicama, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2016. godini, Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi javnih površina, Program utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu i Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2016. godinu. 

sjednica vijeća grada našica predsjedništvo

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.