EnglishDeutschHrvatski
sjednicagvijeca 1

U ponedjeljak, 7. ožujka 2016. godine s početkom u 17,00 sati održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, mr. Krešimiru Žagaru, dipl.ing., postavili su vijećnici:g. Stjepan Bosak (HDSSB), g. Hrvoje Šimić, dr.med. (HDSSB), g. Samir Haj Barakat, dr.med.(nezavisni vijećnik), g. Ivan Keglević (HDZ), gđa Darija Vlajnić, prof. (HDSSB), g. Boris Peić, dipl.iur. (HDSSB) i g. Krunoslav Jurišić, dipl.ing. (nezavisni vijećnik).

sjednicagvijeca 3

Sjednici su prisustvovali svi članovi Gradskog vijeća, osim g.Alana Šikića (HDSSB) te je konstatirano da je od ukupno 17 vijećnika sjednici nazočilo 16 vijećnika, te da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red s ukupno 22 točke.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Našica primili su na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica o zamjeni vijećnika. G. mr.sc. Dalibor Kraljik (SDP) podnio je zahtjev za mirovanje mandata, te je predlagatelj kandidacijske liste (SDP) dostavio podatak o zamjeni vijećnika u osobi g. Ivice Jerkovića, dipl.oec. (SDP). U nastavku je g. Ivica Jerković, dipl.oec. (SDP) dao svečanu prisegu Gradskom vijeću Grada Našica. Vijećnici su jednoglasno donijeli Zaključak o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica.

sjednicagvijeca 4

Nadalje, jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju Informacije Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Grada našica za 2015. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavičajnog muzeja Našice, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2015. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Našica, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini,Zaključak o Nacrtu konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Našica za 2016. godinu, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Našica za razdoblje 2016.-2019. godine, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2016. godinu i Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2016. godini.

sjednicagvijeca 2

U nastavku Sjednice jednoglasno je doneseno i Rješenje o razrješenju dosadašnjeg potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica,mr.sc. Dalibora Kraljika (SDP).

Jednoglasno je doneseno Rješenje o razrješenju članova Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, dok je za Rješenje o imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica bilo 9 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“.

Rješenje o razrješenju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica doneseno je jednoglasno, dok je za Rješenje o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica bilo 9 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica, dok je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica doneseno s 9 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“.

Sa 16 glasova „za“ i 1 „protiv“ doneseno je Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na području Grada Našica, dok je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na području Grada Našica doneseno s 10 glasova „za“ i 6 „protiv“.

Rješenje o razrješenju članova Komisije za određivanje ulica i trgova Grada Našica doneseno je s 15 glasova „za“ i 1 „suzdržan“, dok je Rješenje o imenovanju članova Komisije za određivanje ulica i trgova Grada Našica doneseno s 9 glasova „za“ i 7 „suzdržanih“.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Rješenje o razrješenju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, dok je Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda doneseno s 9 glasova „za“, 1 „protiv“ i 6 „suzdržanih“.

Jednoglasno je doneseno Rješenje o razrješenju predstavnika Grada Našica za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, a s 11 glasova „za“ i 5 „suzdržanih“ doneseno je Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Našica za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine donesen je jednoglasno.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.