EnglishDeutschHrvatski
 • Default Image
  Utorak 20.02.2018.

  USLUGE IZRADE MUZEOLOŠKE KONCEPCIJE ZA NOVI MUZEJSKI PROSTOR ZAVIČAJNOG MUZEJA NAŠICE

  Zavičajni muzej Našice provodi postupak jednostavne nabave usluga izrade muzeološke koncepcije za novi muzejski prostor Zavičajnog muzeja Našice u prostoru Dvorca Pejačević – Velikog u Našicama. Muzeološka koncepcija izrađuje se na temelju Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06). Ponude se dostavljaju do 27. veljače 2018.g. do 12:00 sati na adresu naručitelja, a informacije o ovom…
 • grad1
  Ponedjeljak 19.02.2018.

  Svečana dodjela stipendija studentima s područja Grada Našica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održano svečano potpisivanje i uručivanje stipendija studentima s područja grada Našica.
 • Default Image
  Petak 09.02.2018.

  GRADOVIMA I OPĆINAMA na području Osječko-baranjske županije

  Pozivi za predlaganje za Povelju lokalne samouprave i Zelenu povelju Osječko-baranjske županije
 • potp1
  Petak 09.02.2018.

  Potpisan ugovor za financiranje rekonstrukcije ulica Matije Gupca i kneza Trpimira u Martinu u vrijednosti od 5 milijuna kuna

  Jučer u Zagrebu potpisan je ugovor između Grada Našica i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u građenje nerazvrstane ceste”.
 • grad
  Četvrtak 01.02.2018.

  Lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu

  Na temelju članka 19. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/17.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica na 3. sjednici održanoj 1. veljače 2018. godine, u t v r d i l o j e L I S T U kandidata za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu I. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Našica utvrđuje da kandidati koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Grada Našica za studijsku 2017./2018. godinu imaju…
 • sjednica1
  Srijeda 31.01.2018.

  ODRŽANA 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NAŠICA

  U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • zazeli1
  Utorak 30.01.2018.

  JAVNI POZIV STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU ZA ISKAZ INTERESA ZA USLUGE POTPORE I PODRŠKE

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • vjerske1
  Petak 26.01.2018.

  Održano godišnje tradicionalno primanje predstavnika vjerskih zajednica

  Danas je u uredu gradonačelnika grada Našica održan tradicionalni godišnji prijem predstavnika vjerskih zajednica koje djeluju na području grada Našica.
 • Default Image
  Petak 26.01.2018.

  Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI, UKLJUČI SE, OSTVARI SE - VAŽNA SI!”

  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D N A Š I C E Gradonačelnik KLASA: 112-03/18-01/03 UR.BROJ: 2149/01-02/1-18-01 Našice, 25. siječnja 2018. Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-82, od 29. studenoga 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi –…
 • zazeli1
  Utorak 23.01.2018.

  „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“

  Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Zaželi - Program zapošljavanja žena Projekt: „Zaželi, uključi se, ostvari se – važna si!“ Nositelj projekta: Grad Našice Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek Centar za socijalnu skrb Našice Ukupna vrijednost projekta: 7.009.734.50 kuna Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 6. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 6. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 26. siječnja (petak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Utorak 23.01.2018.

  Sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Radovi energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Zvončić – Prethodno savjetovanje

  Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u sklopu projekta Energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, vezano uz provedbu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", referentni broj poziva: KK.04.2.1.03, koji se financira iz bespovratnih sredstava…
 • savjetmladih
  Petak 19.01.2018.

  Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Jučer je u prostorijama gradske uprave Grada Našica u 18,00 sati održana 1. konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Našica. Na dnevnom redu sjednice bile su predviđene tri točke: izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica, izbor potpredsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Našica i pitanja i prijedlozi.
 • Default Image
  Petak 19.01.2018.

  Plan natječaja 2018

  Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i članka 11. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.), Gradonačelnik Grada Našica donosi Godišnji plan natječaja/javnih poziva za financiranje programa…
 • Default Image
  Četvrtak 18.01.2018.

  Saziv 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 5. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 22. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • tb
  Utorak 16.01.2018.

  Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) Dokument saziva sjednice objavljen je 16.01.2018. godine i možete ka skinuti u prilogu: Saziv
 • Default Image
  Utorak 09.01.2018.

  Sredstva odobrena udrugama putem javnog poziva u 2017. godini

  Sredstva odobrena udrugama putem javnih poziva
 • tb
  Srijeda 03.01.2018.

  N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018.

  Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2017./2018. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica, r a s p i s u j e N A T J E Č A J za dodjelu stipendije Grada Našica studentima za studijsku godinu 2017./2018. Grad Našice za studijsku godinu 2017./2018., dodijelit će studentima s…
 • cestitka5
 • gradsko2
  Četvrtak 21.12.2017.

  Održana 4. Sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U srijedu, 20. prosinca 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.
 • Default Image
  Petak 15.12.2017.

  Poziv na 4. sjednicu Odbora za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 4. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. prosinca (utorak) 2017. godine u 9,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Četvrtak 14.12.2017.

  Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 20. prosinca (srijeda) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 12.12.2017.

  Poziv na 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora

  Na temelju članka 79. točka 2. Statuta Grada Našica («Službeni glasnik Grada Našica», broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 13. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora N a š i c e za dan 18. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica soba broj 23., Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama, s početkom u 18,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Mjesnog odbora Našice održane…
 • Default Image
  Subota 09.12.2017.

  Poziv na 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 16. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.) i članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 1. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/14.) S A Z I V A M 15. sjednicu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za dan 11. prosinca (ponedjeljak) 2017. godine u 11,00 sati. Sjednica će se održati u sobi…
 • zene1
  Subota 09.12.2017.

  Grad Našice osigurao 7 milijuna kuna za zapošljavanje 50 žena

  Projekt „Zaželi” predviđa zapošljavanje 50 žena u trajanju od 24 mjeseca na poslovima djelatnosti geronto domaćica. Žene će osigurati svakodnevnu pomoć u obavljanju redovitih dnevnih aktivnosti za 200 krajnjih korisnika koje čine starije osobe i osobe s poteškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Višestruki su ciljevi projekta: povećanje stope zapošljivosti na području Grada, povećanje konkurentnosti žena koje čine ciljnu skupinu i pomoć, ali i socijalna inkluzija krajnjih korisnika koji…
 • Default Image
  Ponedjeljak 27.11.2017.

  Sazvana sjednica Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Povjerenstva za starije osobe i osobe s posebnim potrebama na području Grada Našica za dan 30. studenoga (četvrtak) 2017. godine u 14,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, I. kat, soba broj 23. Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći…
 • Default Image
  Četvrtak 16.11.2017.

  Sazvana 1. sjednica Koordinacijskog odbora projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 1. sjednicu Koordinacijskog odbora projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Našica za dan 21. studenoga (utorak) 2017. godine u 13,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • sastanak0
  Utorak 14.11.2017.

  Započeli radovi na katastarskoj izmjeri katastarskih općina Martin, Našice i Pribiševci

  Danas su službeno započeli radovi katastarske izmjere općine Martin i dijelova katastarskih općina Našice i Pribiševci.
 • opcina1
  Utorak 14.11.2017.

  Program povodom obilježavanja Dana pada Grada Vukovara 18. studenoga 1991. godine

  P R O G R A M POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA PADA GRADA VUKOVARA 18. STUDENOGA 1991. GODINE Pozivamo Vas dana 17. studenoga (petak) 2017. godine na Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana na polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitvu za sve poginule hrvatske branitelje prema sljedećem rasporedu: 18,00 sati : Spomen obilježje "Uskrsla Hrvatska" na Trgu dr. Franje Tuđmana - polaganje vijenaca, paljenje svijeća i molitva za sve poginule hrvatske branitelje 18,15 sati: Trg…
 • Default Image
  Četvrtak 09.11.2017.

  Saziv 3. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 13. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine u 12,00 sati. Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D :…
 • Default Image
  Utorak 07.11.2017.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica

  Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 7. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Našica, na 3. sjednici od 6. studenoga 2017. godine., sastavilo je I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Gradski savjet mladih Grada Našica Temeljem članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Sazvana 3. sjednica Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.) S A Z I V A M 3. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 6. studenoga (ponedjeljak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : 1.…
 • Default Image
  Ponedjeljak 30.10.2017.

  Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Našica

  - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Objava javne rasprave Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a - Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu - Sažetak za javnost Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUGN-a za javnu raspravu
 • Grb jakna
  Četvrtak 26.10.2017.

  Novi pojavni oblik prijevare i Prevencija provalnih krađa u domove

  NOVI POJAVNI OBLIK PRIJEVARE U posljednje dvije – tri godine pojavio se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi. Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnju osoba da dođu do njihovih ušteđevina i novca. Najčešće počinitelj telefonski kontaktira oštećene (uglavnom osobe starije životne dobi), neupućene osobe, predstavljajući se kao službenik banke ili neke druge novčarske institucije. Počinitelj izjavi da novac koji su…
 • polaganje1
  Petak 20.10.2017.

  Obilježena 26. obljetnica ustroja 132. brigade Hrvatske vojske Našice - Orahovica

  Jučer je obilježena 26. obljetnica ustroja 132. brigade hrvatske vojske Našice - Orahovica.
 • Plakat 2017
 • polaganje1
  Ponedjeljak 09.10.2017.

  Obilježen 8. listopada - Dan neovisnosti

  Jučer popodne je na glavnom gradskom trgu doktora Franje Tuđmana ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske 8. listopada.
 • grad3
  Petak 06.10.2017.

  Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U četvrtak, 5. listopada 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanje gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici: gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most), gosp. Josip Matek, dipl.oec. (HDZ) te gosp. Ivan Keglević (HDZ). Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. Predsjednik Grasdkog vijeća, gosp.…
 • potpisivanje1
  Srijeda 04.10.2017.

  Potpisani ugovori za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić i Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama

  U Osijeku 3.10.2017. su potpisani ugovori dodjele bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj prema pozivu „Energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
 • opcina1
  Utorak 03.10.2017.

  Program povodom 8. listopada - Dana neovisnosti

  8. listopada (nedjelja) 2017. godine 17,45 sati: Prostor ispred zgrade Gradske uprave - nastup Gradske glazbe Našice i našičkih mažoretkinja "Dora" 18,00 sati: Spomen obilježje „Uskrsla Hrvatska“ na Trgu dr. Franje Tuđmana u Našicama - polaganje vijenca, paljenje svijeća i molitva za poginule branitelje 18,30 sati: Crkva sv. Antuna Padovanskog u Našicama -Sveta misa za Domovinu Program povodom 8. listopada Dana neovisnosti.
 • Default Image
  Petak 29.09.2017.

  Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst) S A Z I V A M 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica za dan 5. listopada (četvrtak) 2017. godine Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje…
 • Default Image
  Utorak 26.09.2017.

  Nabava usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica s izmjenama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave je usluga izrade glavnog projekta energetske obnove postojeće javne zgrade gradske uprave Grada Našica. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. II. Izmjene i dopune…
 • Default Image
  Petak 22.09.2017.

  Nabava radova rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Predmet nabave su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Športskoj ulici u Jelisavcu. Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda i prilozima koje zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje. Poziv na dostavu ponuda Troškovnik Tehnički opis…
 • polaganje2
  Petak 22.09.2017.

  Obilježavanje Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica

  Jučer 21.9.2017. na trgu ispred zgrade Gradske uprave nastupom Gradske glazbe započeo je program obilježavanja Dana pobjede nad tzv. JNA i Dana hrvatskih branitelja Grada Našica.
 • Default Image
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Proglašena elementarna nepogoda - suša

  Dana 14. rujna 2017. godine proglašena je elementarna nepogoda nastala uslijed djelovanja izrazito visokih temperatura i dugotrajne suše koji su povezani s nedostatkom vlage u tlu na području Osječko-baranjske županije, odnosno području Grada Našica, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na poljoprivrednim, povrtlarskim i voćarskim kulturama. Elementarna nepogoda – suša – proglašena je za slijedeće skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade. Prijava šteta od elementarne…
 • grad21 1
 • izmjera1
  Ponedjeljak 18.09.2017.

  Održana javna tribina u mjestu Martin i Brezik a vezano za katastarsku izmjeru

  U petak, 15.09. održana je javna tribina u mjestima Martin i Brezik. Prva je bila u Martinu u društvenom domu u 17 sati, a nakon toga u Breziku u 18:30 sati.
 • Default Image
  Petak 15.09.2017.

  Sazvana 2. sjednica odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica

  Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12.) S A Z I V A M 2. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Našica za dan 19. rujna (utorak) 2017. godine Sjednica će se održati u Uredu Gradonačelnika Grada Našica, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 14,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D : Utvrđivanje prijedloga…
 • Default Image
  Utorak 12.09.2017.

  Nabava usluga izrade natječajne dokumentacije

  Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Našica" br. 4/17.), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Predmet nabave su usluge izrade natječajne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave u sklopu Projekta: Priprema projektne dokumetnacije za obnovu kuturne baštine u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa u turizmu pod nazivom "Našice – grad plemstva i kulture" /…

VIJESTI

VIJESTI

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

vidljivost
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.