EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 3/17.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini i članka 48., stavka 4., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje

II. J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2017. godini 
(u daljnjem tekstu: Program).

S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
2. Sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“,
3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
6. Potpore za promociju na sajmovima.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. srpnja 2017. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2017. godinu.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.