EnglishDeutschHrvatski

Grad Našice, sukladno članku članka 10. Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Našica br. 4/19.), objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godinu.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni  članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list EU, L 352/1, od 24. prosinca 2013.).

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora Grada Našica za provedbu mjera iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini.

            S ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj gospodarstva na području Grada Našica dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju slijedećih mjera:

  1. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  2. Sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“,
  3. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. Potpore za ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda,
  6. Potpore za promociju na sajmovima.

           

Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2019. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Našica za 2019. godinu.

Zahtjevi za potporu se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku mjeru uz pripadajuću dokumentaciju.

Potrebne Obrasce i Javni poziv svi zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Javni poziv

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 1

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.