EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 45. stavka 2. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 8/15. i 2/16.) i točke III. stavka 1. podstavka 4. i točke IV. stavka 3. Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Našica za donacije udrugama za njihov rad („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 1/19. i 7/19.), Gradonačelnik Grada Našica raspisuje

Dodatni javni poziv

za prijavu programa i projekata organizacija civilnog

društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica

u 2019. godini za zbrinjavanje životinja

Odluka

Poziv

Obrazac izjave o partnerstvu 

Popis priloga

Obrazac procjene

Ugovor - udruge

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Financijsko izvješće

Upute za prijavitelje - udruge

Obrazac opisa programa ili projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
Advent9 mali
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.