EnglishDeutschHrvatski

Pretraži


 • Športska zajednica Grada Našica- objava Javnog natječaja

  Na temelju članka 51. Statuta Športske zajednice Grada Našica, članka 32. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14,70/17 i 98/19)), a u svezi s člankom 76. Zakona o sportu(,,Narodne novine" br.71/06., 150/08., 124/10.,86/12.,94/13.,85/15.,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5363-športska-zajednica-grada-našica-objava-javnog-natječaja.html
 • JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u Zoljanu

  Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Našica od 15.siječnja 2020. KLASA:370-01/20-01/03, URBROJ: 2149/01-02-01/20-1, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav raspisuje JAVNI NATJEČAJ o ustupanju poslova rukovođenja zgradom mjesnog doma u...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5362-javni-natječaj-o-ustupanju-poslova-rukovođenja-zgradom-mjesnog-doma-u-zoljanu-23.html
 • Novi račun Grada Našica

  NOVI RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE GRADA NAŠICA JE HR1823400091827800005 , RAČUN JE OTVOREN KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d., 16. SIJEČNJA 2020. GODINE. NOVI RAČUN ZA UPLATU KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA JE HR6323400091511055395 , RAČUN JE...

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5361-novi-račun-grada-našica.html
 • Kontakt

  Gradska uprava Grada Našica Sjedište: Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7 - Broj telefona: 031/618-160 - Broj faksa: 031/618-170 Email: grad@nasice.hr OIB: 01775928940 Broj žiro-računa IBAN: HR18 2340 0091 8278 0000 5 – osnovni - kod PBZ d.d. IBAN: HR63...

  http://nasice.hr/hr/kontakt-menu-grad-nasice.html
 • Saziv 9. sjednice Gradskog savjeta mladih Grada Našica

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5360-saziv-9-sjednice-gradskog-savjeta-mladih-grada-našica.html
 • Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište "Pepelane"

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5359-obavijest-o-provođenju-javne-rasprave-u-postupku-ishođenja-okolišne-sozvole-za-odlagalište-pepelane.html
 • Javni poziv za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj:...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/javni-pozivi-udrugama/5358-javni-poziv-za-predlaganje-programa-projekata-iz-programa-javnih-potreba-u-športu-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata organizacija civilnog društva (udruge građana) iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5357-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-organizacija-civilnog-društva-udruge-građana-iz-proračuna-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5356-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-tehničkoj-kulturi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5355-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni natječaj za prijavu programa i projekata nacionalnih zajednica iz Proračuna Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5354-javni-natječaj-za-prijavu-programa-i-projekata-nacionalnih-zajednica-iz-proračuna-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godini

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj, 74/14,...

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/natjecaji/5353-javni-natječaj-za-predlaganje-programa-i-projekata-udruga-iz-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-našica-u-2020-godini.html
 • Upravni odjel za proračun i financije

  Upravni odjel za proračun i financije Grada Našica u svom djelokrugu obavlja sljedeće poslove: izrada i izvršenje proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, statističkih, financijskih i drugih izvješća, vođenje propisanih poslovnih knjiga...

  http://nasice.hr/hr/upravna-tijela/upravni-odijeli/upravni-odjel-za-proracun-i-financije.html
 • Proračun i projekcije proračuna

  2020. godina: Proračun Grada Našica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu -> Dokument - Službeni glasnik Grada Našica broj 9/19....

  http://nasice.hr/hr/dokumenti/proracun-grada/proracun-i-projekcije.html
 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Našica

  Na temelju članka 48. stavka 4. podstavka Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13., 2/13.- pročišćeni tekst i 2/18.) i članka 1. i 2. Odluke o uključivanju Grada Našica u program izgradnje stanova po Programu...

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5351-javni-poziv-za-podnošenje-zahtjeva-za-kupnju-stana-iz-programa-društveno-poticane-stanogradnje-na-području-grada-našica.html
 • Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  U petak 27. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5352-održana-21-sjednica-gradskog-vijeća-grada-našica-2.html
 • Javna nabava: Usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Našica

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine, koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5336-javna-nabava-usluge-održavanja-javne-rasvjete-na-području-grada-našica.html
 • Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

  http://nasice.hr/hr/vijesti-grad/5350-održana-20-sjednica-gradskog-vijeća-grada-našica-2.html
 • Javna nabava: Građevinski radovi na uređenju Velikog parka kraj Dvorca u Našicama

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a izvode se građevinski radovi na rekonstrukciji i uređenju sportskih igrališta u Parku u Našicama i građevinski...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5342-javna-nabava-građevinski-radovi-na-uređenju-velikog-parka-kraj-dvorca-u-našicama.html
 • Javna nabava: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u Našicama i Parka u Valpovu – ponovljeni postupak

  Grad Našice, kao javni naručitelj, provodi ponovljeni otvoreni postupak javne nabave usluga male vrijednosti. Predmet nabave podijeljen je na grupe, a nabavljaju se usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova u Parku kraj dvorca u...

  http://nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5338-javna-nabava-usluge-stručnog-nadzora-nad-izvođenjem-građevinskih-radova-u-parku-kraj-dvorca-u-našicama-i-parka-u-valpovu-–-ponovljeni-postupak.html

Rezultati 1 - 20 od 420

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
pos1 grad
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

logo lenta
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.