EnglishDeutschHrvatski
Na temelju  svoje nadležnosti iz članka 45. stavka 1. postavka 4. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09., 4/12. i 1/13.) i članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 1/13.) Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica, na 21. sjednici od 25. ožujka 2013. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica.

Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09.) te njegove izmjene i dopune ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 1/13.), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 023-05/13-01/08

UR.BROJ: 2149/01-03-13-01

Našice, 25. ožujka 2013.

 

icon pdf Poslovnik Gradskog vijeća Grada Našica – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 2/13.)

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 2/18)

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.