EnglishDeutschHrvatski
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša , kao nositelj izrade, temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine“, br. 94/13.)  i  Zaključka  gradonačelnika Grada Našica, KLASA: 351-04/15-01/01, URBROJ: 2149/01-02-16-05 od 18. ožujka 2016.godine, objavljuje
 
JAVNI UVID
o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Našica 
za razdoblje od 2016. godine do 2022. godine
 
 
 
1. Javni uvid će početi 21. ožujka 2016. godine  i trajati 30 dana.
 
2. Nacrt  Plana gospodarenja otpadom biti će za vrijeme trajanja javnog uvida dostupan javnosti na službenim stranicama Grada Našica www.nasice.hr  i izložen u prostorijama gradske uprave, Trg dr. Franje Tuđmana 7, Našice, I kat, soba broj 27.
 
3. Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom trajanja javnog uvida svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 – 15,00 sati.
 
4. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana gospodarenja otpadom moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljeni na urudžbeni zapisnik Grada Našica ili poštom na adresu: Grad Našice, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, najkasnije do 21.travnja 2016.godine.
 
5. Javni uvid završava sa zaključno 21. travnja 2016. godine.

 
 
 
 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.