EnglishDeutschHrvatski

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav obavlja sljedeće:

 • poslove vezane uz provođenje programa poticanja gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva;
 • poslove organiziranja sajmova i stručnih skupova iz područja poljoprivrede, malog i srednjeg poduzetništva;
 • poslove vezane uz razvoj i unapređenje poljoprivrede, provođenje programa sufinanciranja projekata u poljoprivredi;
 • provodi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH;
 • poslove vezane uz elementarne nepogode u svom djelokrugu;
 • stručne poslove iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, vatrogastva, zaštite od požara;
 • poslove provođenja javne nabave, poslovi pripreme i izrade dokumentacije za nadmetanje prema zahtjevu upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike, sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje odluku o odabiru i poništenju, izrađuje ugovore;
 • poslove pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, kao i poslove vezane uz pripremu poziva i praćenja natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije;
 • poslove vezane uz Industrijsku zonu Našice;
 • organizira rad komisija i povjerenstava vezanih uz nadležne poslove;
 • surađuje s nadležnim županijskim, državnim i drugim tijelima iz područja svoje djelatnosti;

           - upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, komunalnih djelatnosti, uređenja prirodnog okoliša, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih;

- prati stanje u prostoru vezano uz provedbu propisa iz oblasti zaštite zraka, vode, otpada, te prikuplja podatke vezane uz katastar onečišćivača;

- upravlja poslovnim i stambenim objektima;

- brine se o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne čistoće, javne rasvjete, uređenju Grada te provođenju komunalnog reda preko komunalnog redarstva;

- sudjeluje i osigurava djelovanje u obavljanju poslova potrebne dezinsekcije i deratizacije, održavanju groblja, dežurne pogrebne službe, prigodne dekoracije grada, održavanje autobusnih stajališta, sanaciji divljih deponija, higijeničarske službe te zaštiti životinja i bilja;

- poslove izrade akata Grada iz područja komunalnih poslova, osiguravanja uvjeta za gospodarenje javnim površinama u Gradu, te izdavanja rješenja o naknadi za davanje na korištenje javnih površina i poslove spomeničke rente, kao i poslove vezane uz komunalno gospodarstvo;

            - rješava pitanja o pravima i obvezama građana iz područja komunalnog gospodarstva;

            - prati stanje u okolišu i mjeri imisije kad je to gradska obveza;

            - osigurava uvjete za vođenje katastra onečišćenja okoliša;

            - poslove vođenja i održavanja katastra vodova, registra ulica, kućnih brojeva i grafičke evidencije naselja i granica naselja;

            - vodi katastarsko-zemljišnu evidenciju gradskih objekata i zemljišta;

- obavlja i druge poslove iz područja svoje odgovornosti ako oni nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela

 

Pročelnica:

Tomislava Kuricek, dipl.oec., broj telefona 031/618-165, soba broj 30,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnici:

Jurica Matek, dipl.oec., samostalni upravni referent za poljoprivredu

 i javnu nabavu, broj telefona 031/618-175, soba broj 25,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ines Toth, dipl.oec., samostalna upravna referentica za gospodarstvo, broj telefona 031/618-175, soba broj 25,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Voditelj Odsjeka:

Davorin Dvoržak, dipl.oec., voditelj Odsjeka za komunalni sustav, broj telefona 031/618-176, soba broj 29,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Djelatnici:

Natali Matošević, upr.iur., viša referentica za stambeni i poslovni prostor, broj telefona 031/618-169, soba broj 52,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mirko Baričević, referent-komunalni redar, broj telefona 031/618-188, broj sobe 37,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Božica Lachner, referent-komunalni redar, broj telefona 031/618-174, broj sobe 36,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Štefica Kanis, referentica za obračun i naplatu komunalne naknade,

spomeničke rente i najma nekretnina, broj telefona 031/618-166, broj sobe 53,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Našica

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Našica

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav - (Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/19.)

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.