EnglishDeutschHrvatski

Upravni odjel za investicije i prostorno planiranje obavlja sljedeće:

            - poslove pripreme, provedbe i praćenja projekata gradnje prometnica i druge prometne infrastrukture, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata društvene infrastrukture, stanogradnje na području Grada te svih ostalih investicija u nadležnosti Grada;

- sudjeluje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;

           - upravne i stručne poslove vezane za prostorno planiranje i zaštitu prirodnog okoliša;

- poslove uređenja prostora i urbanističkog planiranja, priprema izradu i prati provođenje planova i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, koordinira poslove na zahvatima u prostoru od važnosti za Grad i izradi prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja te prati stanje u prostoru vezano uz provedbu propisa iz oblasti zaštite prirode;

- poslove izrade akata Grada iz područja graditeljstva i prostornog planiranja;

- osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša;

- razmatra i priprema prijedloge proglašenja zaštite dijelova prirode na gradskom području;

- čuva dokumentaciju o prostornom planiranju i zaštiti okoliša;

- stručne poslove za zaštitu spomenika kulture i njihovu evidenciju;

- poslove u svezi s organizacijom i praćenjem stanja na zaštiti okoliša, primjeni zakonskih i drugih propisa, kao i svih ostalih poslova vezanih za zaštitu okoliša u okviru nadležnosti jedinca lokalne samouprave;

- obavlja i druge poslove iz područja svoje odgovornosti ako oni nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela

 

Pročelnik:

Ivan Majer, dipl. ing. geod., broj telefona 031/618-177, soba broj 33,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Djelatnici:

Boris Brajdić, dipl. ing.arh.,viši stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša , broj telefona 031/618-171, soba broj 34,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Danijel Stošić, dipl. ing.građ., viši stručni suradnik za investicije , broj telefona 031/618-171, soba broj 34,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Božo Papac, mag. ing. aedif., viši stručni suradnik za građenje, broj telefona 031/618-181, soba broj 35,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zvonko Bukvić, ing. građ., viši referent za provedbu investicija , broj telefona 031/618-181, soba broj 35,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VAŽNIJI AKTI ODJELA:

 

1. PROSTORNO UREĐENJE I PLANOVI

Prostorni plan uređenja Grada Našica – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 11/06.2/10. i 8/15.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Šipovac'' Našice – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/90.)
Provedbeni urbanistički Plan ''Industrijske zone'' u Našicama – ("Službeni glasnik Općine Našice" broj3/92 i "Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/03.9/11. i 8/15.)
Detaljni plan uređenja zone mješovite namjene ''Trnjak'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 5/97.)
Detaljni plan uređenja športsko-rekreacijske zone uz jezero ''LAPOVAC II'' u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 3/05.)
Detaljni plan uređenja „Centar naselja Urbarija“ u Našicama – („Službeni glasnik Grada Našica“ broj4/12.)

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

gradonacelnik josip miletic
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.