EnglishDeutschHrvatski

tb

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli stipendije Grada Našica studentima (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Našica o broju korisnika i visini stipendije Grada Našica za studijsku godinu 2017./2018. (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 1/18.), Gradonačelnik Grada Našica, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendije Grada Našica studentima 
za studijsku godinu 2017./2018.

Grad Našice za studijsku godinu 2017./2018., dodijelit će studentima s područja Grada Našica ukupno 30 (trideset) stipendija, od toga 5 (pet) stipendija za izvrsnost i 25 (dvadesetpet) općih stipendija.

Visina stipendije za izvrsnost iznosi 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna mjesečno, a visina općih stipendija iznosi 800,00 (slovima: osamsto) kuna mjesečno.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

- studenti koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske,

- studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Našica,

- studenti koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,

- studenti prve godine studija čiji je prosjek ocjena svih razreda srednje škole najmanje 3,00,

- ostali studenti, čiji je ukupan prosjek ocjena (svih završenih akademskih godina)

najmanje 3,00, kod stipendije za izvrsnost prosjek ocjena (svih završenih akademskih godina) najmanje 4,50.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

- uspjeh na studiju, odnosno u srednjoj školi za studente prve godine,

- socijalni status,

- materijalni položaj.

Zahtjevu za dodjelu opće stipendije potrebno je priložiti:

- zamolbu,

- presliku domovnice,

- uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Grada Našica,

- presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine, a za ostale studente potvrdu o položenim ispitima i ocjenama tijekom studiranja (sve završene akademske godine),

- uvjerenje o upisu u studijsku godinu 2017./2018.

- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva s izjavom da student i članovi njegovog domaćinstva u mjestu studiranja nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan,

- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2017. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2017. godini za sve članove domaćinstva, uključujući i podnositelja

zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član domaćinstva nije korisnik mirovine (za sve članove domaćinstva i ako pojedini član nije korisnik mirovine),

- uvjerenje o primanjima članova zajedničkog domaćinstva u prethodna tri mjeseca (poslodavac za zaposlene osobe, knjigovođa za obrtnike, HZMO za korisnike mirovine),

- ukoliko je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade (Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajmčenu minimalnu naknadu),

- za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih (za članove domaćinstva koji nisu upisani u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, vlastoručno potpisanu izjavu da nisu u evidenciji nezaposlenih osoba),

- za članove zajedničkog domaćinstva koji se školuju potvrdu škole/fakulteta da su upisani u školsku/akademsku 2017./2018.godinu,

- potvrda kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, dijete hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata, da živi u udomiteljskoj obitelji, da je dijete bez roditelja ili dijete samohranog roditelja.

Zahtjevu za dodjelu stipendije za izvrsnost potrebno je priložiti:

- zamolbu,

- presliku domovnice,

- uvjerenje o stalnom prebivalištu na području Grada Našica,

- potvrdu o položenim ispitima i ocjenama tijekom studiranja (sve završene akademske godine),

- uvjerenje o upisu u studijsku godinu 2017./2018.,

- potvrdu o objavljenom znanstvenom radu (u zemlji ili inozemstvu),

- potvrdu o osvojenoj nagradi (rektorova, dekanova, Osječko-baranjske županije)

- izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva s izjavom da student i članovi njegovog domaćinstva u mjestu studiranja nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan, - potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za 2017. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva,

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2017. godini za sve članove domaćinstva, uključujući i podnositelja

zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član domaćinstva nije korisnik mirovine (za sve članove domaćinstva i ako pojedini član nije korisnik mirovine),

- uvjerenje o primanjima članova zajedničkog domaćinstva u prethodna tri mjeseca (poslodavac za zaposlene osobe, knjigovođa za obrtnike, HZMO za korisnike mirovine),

- ukoliko je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade (Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajmčenu minimalnu naknadu)

- za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vode u evidenciji nezaposlenih (za članove domaćinstva koji nisu upisani u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, vlastoručno potpisanu izjavu da nisu u evidenciji nezaposlenih osoba),

- za članove zajedničkog domaćinstva koji se školuju potvrdu škole/fakulteta da su upisani u školsku/akademsku 2017./2018.godinu,

- potvrda kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, dijete hrvatskog branitelja ili invalida Domovinskog rata, da živi u udomiteljskoj obitelji, da je dijete bez roditelja ili dijete samohranog roditelja.

Zahtjev za dodjelu stipendije s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Našica, zaključno s 18. siječnja 2018. godine Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Našica na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31 500 Našice.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je objavljen i na internet stranici Grada kao i putem Radija Našice d.o.o. Našice.

GRADONAČELNIK:

Josip Miletić, mag.math.

Dokument je objavljen 03.01.2018. godine i možete ga skinuti ovdje: > Natječaj

Obrazac zamolbe možete skinuti ovdje: > Obrazac

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.