EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13 i 2/13 - pročišćeni tekst), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13 i 2/13 – pročišćeni tekst)

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica

za dan 29. siječnja (ponedjeljak) 2018. godine

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 20. prosinca 2017. godine

 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2018. godini

 6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Našica

 7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica.

 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju otvorenog javnog natječaja za prodaju neopremljenog građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama.

 9. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2018. godini

 10. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2018. godinu.

 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

 12. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica

 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

U privitku poziva dostavljaju se i materijali uz predložene točke dnevnog reda.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.