EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.)

S A Z I V A M

6. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

Grada Našica

za dan 26. siječnja (petak) 2018. godine u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D :

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica održane 22. siječnja 2018. godine.

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

  4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Našica

  5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica.

  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima

  7. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica

  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica

  9. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljaju se materijali uz predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK:

Željko Nekić, dipl.iur.

ZA TOČNOST:

Pročelnik:

Zdenko Dundović, mag.iur.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.