EnglishDeutschHrvatski
sjednica1

U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavio je vijećnik gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most).

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 13. točaka.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

sjednica2

 

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Odluka o raspisivanju otvorenog javnog natječaja za prodaju neopremljenog građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, te Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima.

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti: Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Našica, Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2018. godini, Program poticanaj razvoja poduzetništva na području grada našica u 2018. godini i Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Graad Našica za 2018. godinu.

sjednica3

Većinom glasova svih vjećnika donešene su: Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica te Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.