EnglishDeutschHrvatski

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 21. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 4/14.), Gradski savjet mladih Grada Našica, na svojoj 2. sjednici od 16. ožujka 2018. godini donosi

IZVJEŠĆE O RADU

Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu

Gradski savjet mladih Grada Našica u 2017. ostvario je većinu planiranih aktivnosti,, a članovi Savjeta su sudjelovali na više događaja raznih udruga i organizacija mladih na području grada. Savjet mladih se tijekom godine uključio u razne aktivnosti udruga svojom podrškom projektima i događajima, te svojim savjetima i pomoći u organizaciji.

Održavane su sjednice Gradskog savjeta mladih te je ostvarivana suradnja i komunikacijama sa udrugama u kojima djeluju mladi. Raspravljano je o bitnim temama za mlade na području Grada Našica, te su dogovorene potpore savjeta udrugama za razne manifestacije i događaje.

Savjet mladih u suradnji sa KK Našice održao je u lipnju turnir ulične košarke. Na turniru je sudjelovalo nekoliko ekipa. Time je SM podržao KK Našice u održavanju tradicionalnog turnira ulične košarke, te se isto tako ta suradnja planira nastaviti.

Savjet je pomogao i u organizaciji turnira u odbojci na pijesku u Markovcu Našičkom, te u naselju Urbarija. Isto tako Savjet je pomogao u organizaciji prvi put održanog „Adventa u Našicama“ s kojim smo zadovoljni s obzirom na utrošena financijska sredstva. Nadamo se da će ova manifestacija zaživjeti svake godine te da će kvaliteta samo rasti.

Gradski savjet mladih Grada Našica u suradnji sa „Policijom u zajednici“, policijske postaje Našice, podržava predavanja koja se održavaju svake godine, na temu prevencije nasilja, vandalizma i alkohola među mladima koje okuplja druge i treće razrede gimnazije i strukovnih škola. Kroz predavanja se pokušava mladima pobliže objasniti njihova prava i obveze i sve ono čega bi se trebali čuvati tijekom izlazaka u noćni život i slično. Savjetovani su da poštuju pravila i zakone i da na prvom mjestu poštuju i slušaju svoje roditelje za njihovo dobro. Zahvaljujemo se srednjoj školi Isidora Kršnjavog Našice i policijskoj postaji Našice na višegodišnjoj suradnji. Savjet mladih podržava održavanje ovih radionica duži niz godina.

Savjet mladih Grada Našica je jedan od osnivača Udruge "Koordinacija gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske" koju je podržala Udruga gradova te predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović. Nakon osnivanja udruge savjeta mladih na nacionalnoj razini u prosincu 2015.g. , našički savjet je jedan od 38 članova, gradskih savjeta mladih koji čine udrugu. U ožujku 2016. godine održana je Izborna skupština udruge na kojoj je bivši predsjednik našičkog savjeta Ivan Keglević izabran u predsjedništvo udruge, i tada član, a danas predsjednik Savjeta mladih Grada Našica Goran Konjetić izabran u Odbor za financije Koordinacije. Tako je tijekom 2017.g. održano je nekoliko sastanaka Koordinacije na kojima su sudjelovali naši predstavnici.

Na sjednicama Gradskog savjeta mladih je izrađivan "Lokalni program djelovanja mladih 2016.-2020." projekta na koji se Grad Našice prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih. Za taj program su nam odobrena sredstva Ministarstva u iznosu od 49.000,00 kn. U 2017.g. Prilikom izrade ovog programa održan je niz radionica sa udrugama mladih koje su se putem javnog poziva prijavile za sudjelovanje u izradi, te partnerima na projektu Udruga „Dar dobrote“ i Matica slovačka iz Markovca našičkog. Udruge u kojima djeluju mladi sudjelovale su na okruglim stolovima i sastancima, te je program kvalitetno napravljen od strane Našičke razvojne agencije, kako bi bio od velike koristi široj lokalnoj zajednici, posebno mladih u Gradu Našicama. „Lokalni program djelovanja mladih u Gradu Našicama“ usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Našica.

Na kraju godine Gradski savjet mladih donio je Plan rada Gradskog Savjeta mladih za 2018. godinu, te smo na temelju njega počeli sa pripremama za aktivnostima u 2018.godini. U 2018.godini Savjet je dogovorio suradnju za iduću godinu sa mnoštvom udruga na području grada u kojima djeluju mladi, te moram izraziti zadovoljstvo što su udruge vrlo zainteresirane za suradnju sa Gradskim savjetom mladih što je potvrda kvalitete našeg dosadašnjeg rada.

Pred kraj godine je objavljen Javni poziv za novi saziv Savjeta mladih, te je održan izbor članova novog saziva na Gradskom vijeću. Novi saziv je konstituiran 18. siječnja 2018.g.

Zahvaljujem Gradskom vijeću Grada Našica na potpori radu Gradskog savjeta mladih, te odobravanju našeg Plana rada za 2018.godinu i financijskog plana, isto tako i gradonačelniku s kojim smo imali odličnu suradnju kako u realizaciji naših projekata tako i u planiranju naših aktivnosti i djelovanja.

S poštovanjem,

Našice, 16. ožujka 2018. PREDSJEDNIK do 18.01.2018.

 

>> IZVJEŠĆE O RADU Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.