EnglishDeutschHrvatski
Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 - pročišćeni tekst i 2/18), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 2/18)

S A Z I V A M
6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica
za dan 26. ožujka (ponedjeljak) 2018. godine
 
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 17,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 29. siječnja 2018. godine
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2017. godinu
3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini na području Grada Našica
4. Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2017. godinu.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2017. godini
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2017. godini.
9. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
10. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
11. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2017. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017.godini
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
14. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini.
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini.
16. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i za uklanjajanje odbačenog otpada području Grada Našica u 2017. godini.
17. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
18. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Našica za razdoblje 2017.2022.
19. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini
20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
21. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Našica
22. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Našica za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.