EnglishDeutschHrvatski
grad nasice 3

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici g. Krešimir Kašuba, dr.vet.med. (HDZ), g. Dušan Nekić, dipl.ing. (HDZ), g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i gđa. Melita Šoštarec (nezavisna).

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

 grad nasice 2

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 12. točaka.

Na početku sjednice vijećnici su primili na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Našica.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica donešen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (jednoglasno).

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Zahvalnica Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica za životno djelo i Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:, Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine u k.o. Našice i Odluka o osnivanju i utvrđivanju obuhvata Industrijske zone Našice. grad nasice 1

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.