EnglishDeutschHrvatski
jednica vijeca 2
U četvrtak, 12. srpnja 2018. godine s početkom u 18,00 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) pisanim putem zbog odsutnosti i gđa. Biljana Kajgana-Petričević (SDP).

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i g. Dražen Brkić (HNS-HSS) te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 25. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća usvojen je Zapisnik sa 7. i 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedne od bitnih točaka na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bile su razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica te izbor novog predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica. Za novog predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica jednoglasno je izabran vijećnik g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet. iz Našica, a za potpredsjdnika Gradskog vijeća Grada Našica jednoglasno je izabran vijećnik g. Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif. iz Velimirovca.

jednica vijeca 1

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica, Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica, Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Našica, Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Našica, Zaključak o usvajanju Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanjaUdruženja obrtnika Našice u 2017. godini, Zaključak o usvajanju Informacije o materijalnim pravima i socijalnim uslugama propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, u okviru nadležnosti CZSS Našice, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice za 2017. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Našice za 2017. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Radija Našice d.o.o. Našice za 2017. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. Našice za 2017. godinu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Našice, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Našice, Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma i dogradnju vatrogasnog doma u naselju Velimirovac, Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Zvončić Našice - Grad Našice za provedbu ulaganja i izgradnju Područnog dječjeg vrtića Jelisavac, Odluka o davanju suglasnosti na sporazumni raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Grada Našica i tvrtke PECKA d.o.o., Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2018. godinu, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Našica za 2018. godinu i Program izgradnje i razvoja Industrijske zone Našice

jednica vijeca 3

 

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Našičkog vodovoda d.o.o. Našice za 2017. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Našičkog parka d.o.o. Našice za 2017. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Našica, Odluka o izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Našica i Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.