EnglishDeutschHrvatski
 
sjednica GV 2
U utorak, 9. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavio je vijećnik g. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je prisustvovalo 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 13. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća usvojen je Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, većinom glasova svih vijećnika, donešen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za prvo polugodište 2018. godine te Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu.

sjednica GV 1

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje Partnerskog sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“, Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2017./2018. godinu Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2017. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Našice za 2017. godinu, Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku i Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku.

sjednica GV 3

Većinom glasova vijećnika donešeni su sljedeći akti:

Odluka o zaduživanju Grada Našica u 2018. godini, Zaključak o odobravanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2019. godinu i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.