EnglishDeutschHrvatski

gradsko vijece 2

U srijedu, 31. listopada 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica, koju je predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica g. Krešimir Kašuba, dr.med.vet., sazvao telefonskim putem dana 29. listopada 2018. godine.

Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 1 točkom: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kao jedina točka predviđena za 11. sjednicu Gradskog vijeća, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ista je donesena jednoglasnom odlukom prisutnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica.

gradsko vijece 1

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.