EnglishDeutschHrvatski
Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. i 3. Statuta Grada Našica ("Službeni glasnik Grada Našica", broj 6/09, 4/12, 1/13, 2/13 - pročišćeni tekst i 2/18), članka 57. stavka 1. i članka 59. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 6/09, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 2/18)

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Našica

za dan 28. studenoga (srijeda) 2018. godine

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Našica, II. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 1. 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 9. listopada 2018. godine i Zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica održane 31. listopada 2018. godine

 2. 2. Prijedlog Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

 3. 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu.

 4. 4. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu.

 5. 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2019. godinu.

 6. 6. Odluka o provođenju projekta, potpisivanju Ugovora i davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 7. 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

 8. 8. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu

 9. 9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

 10. 10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini

 11. 11. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

 12. 12. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini.

 13. 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini.

 14. 14. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini.

 15. 15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini.

 16. 16. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2019. godini.

 17. 17. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2019. godini.

 18. 18. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

U privitku poziva dostavljaju se i materijali uz predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Krešimir Kašuba, dr.med.vet., v.r.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.