EnglishDeutschHrvatski
 

Na temelju članka 20. stavka 1. podstavka 1. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“, broj 5/12. i 7/17.)

S A Z I V A M

11. sjednicu Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća

Grada Našica

za dan 26. studenoga (ponedjeljak) 2018. godine u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi gradske uprave Grada Našica, soba broj 23, I. kat, Trg dr. Franje Tuđmana 7 u Našicama.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Našica održane 5. listopada 2018. godine

  2. 2. Prijedlog Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

  3. 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu.

  4. 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2019. godinu.

  5. 5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

  6. 6. Pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljaju se materijali uz predložene točke dnevnog reda.

PREDSJEDNIK:

Željko Nekić, dipl.iur.

 

ZA TOČNOST:

Stručna suradnica:

Manuela Pintarić, dipl.oec., v.r.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.