EnglishDeutschHrvatski
vjecenasice2018

U srijedu 28. studenoga 2018. godine s početkom u 17,00 sati održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Vjekoslav Mahovlić (MOST), g. Bruno Wolf (HNS-HSS), g. Franjo Kanđera (HDZ) i g. Josip Matek (HDZ).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 18. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Nadalje, jedne od bitnih točaka na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Našica bile su donošenje Proračuna Grada Našica za 2019. godine i projekcije za 2020. i 2021. godine te donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu, za čije je pravovaljano donošenje potrebna većina glasova svih vijećnika Gradskog vijeća Grada Našica. Nakon prezentacije Gradonačelnika g. Josipa Miletića (HDZ), Gradsko vijeće Grada Našica donijelo je Proračun Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, bez rasprave, sa 13 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. Na isti način je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu.

 vjecenasice20182

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti:

Program građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2019. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2019. godini i Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti:

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2019. godinu, Odluka o provođenju projekta, potpisivanju Ugovora i davanju suglasnosti za izdavanje instrumenta osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini i Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.