EnglishDeutschHrvatski

gradsko 1

U utorak 16. travnja 2019. godine s početkom u 17,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavilo je vijećnik g. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 23. točke.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

gradsko 2

Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2018. godinu PP Našice, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2018. godini, Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Našica u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina i opreme za gospodarenje otpadom za 2018. godinu, Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo, Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park“ d.o.o. na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova , Odluka o provedbi posebnih mjera za sprječavanje odbacivanja otpada u odnosu na konkretne lokacije, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Javne vatrogasne postrojbe Našice., Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i izgradnju Pješačko-biciklističke staze Jelisavac - Lađanska.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2018. godini na području Grada Našica, Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu, Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2018. godinu, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2019. godinu, Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Našica u 2019. godini, Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Našica i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.