EnglishDeutschHrvatski
vijece1
U petak, 7. lipnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica. Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik g. Bruno Wolf (HNS).

Sjednici je bilo nazočno 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici. U nastavku Sjednice većinom glasova vijećnika usvojen je dnevni red sa 18. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica. Jedna od bitnijih točaka ove sjednice je bio Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu, koji je usvojen većinom glasova svih vijećnika Gradskog vijeća.

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednom zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini, Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Zahvalnica Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica, Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Našica – Nagrada Grada Našica za životno djelo.

 vijece2

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini, Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Grada Našica, Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.