EnglishDeutschHrvatski
sjednicagv2019 1a

U ponedjeljak 23. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik g. Vjekoslav Mahovlić (MOST).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 27. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojen je Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Jednoglasno su donešene sljedeće točke:

Program utroška turističke pristojbe za 2020. godinu, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godini, Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Program građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2020. godinu, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Našica u 2020. godinu, Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Našica, Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Našica, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica, Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Našice za zaduženje za nabavu vatrogasnog vozila u 2020. godini, Odluka o lokalnim porezima Grada Našica, Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2020. godinu

sjednicagv2019 2

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Proračun Grada Našica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu,Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2020. godinu, Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2020. godinu, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2020. godini, Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2020.godinu, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama, Rješenje o imenovanju povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake, Odluka o zaduživanju Grada Našica u 2019. godini

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.