EnglishDeutschHrvatski
21sjednicaA2

U petak 27. prosinca 2019. godine s početkom u 16,00 sati održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavio je vijećnik g. Bruno Wolf (HNS).

Sjednici je bilo nazočno 13 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 14. točaka.

Jednoglasno su donešene sljedeće točke:

Izmjene i dopune Proračuna Grada Našica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2019. godinu, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Izmjenu Programa utroška šumskog doprinosa u 2019. godini, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2019. godini, Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2019. godini, Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2019. godinu, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

21sjednica1

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom za 2019. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica, Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, Odluku o uvođenju Riznice Grada Našica.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.