EnglishDeutschHrvatski
sjednica1

U četvrtak 12. ožujka 2020. godine s početkom u 17,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math. (HDZ), postavili su vijećnici g. Bruno Wolf (HNS), g. Vjekoslav Mahovlić (MOST) i gđa. Branka Baksa (HDZ).

Sjednici je bilo nazočno 16 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 17. točaka.

Na početku sjednice vijećnici Gradskog vijeća, bez primjedbi, usvojeni su Zapisnici sa 20. i 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

sjednica2

Jednoglasno su usvojene i donešene sljedeće točke:

Zaključak o usvajanju Informacije Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Grada Našica za 2019. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2019. godini na području Grada Našica, Odluka o izmjeni Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi, Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele poslovnog prostora u vlasništvu Grada Našica na korištenje organizacijama civilnog društva, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Našica za razdoblje 2020. - 2023. godine, Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Našica, Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Našica, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Većinom glasova su usvojene i donešene sljedeće točke:

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Našica, Odluka davanju suglasnosti za kupnju nekretnina u k.o. Našice, Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini.

 

 

Povezani pojmovi:

Gradonačelnik

Kresimir Kasuba 2021
logo
koronavirus grad 2
zona glavna
Close the dialog

Kontaktirajte Grad Našice

lokalni2021
logo lenta
izbori2020
izbori2019
Logo izboriZaEu2019 2
logo manjine 2019
hodocasnicki put turisticki nasice

INDUSTRIJSKA ZONA

industrijskazona

www.nasice.hr | Službene stranice grada Našica | Sva prava pridržana.